Malá a Velká Obůrka

Popis trasy

Zde uvedený obsah tohoto zastavení se liší od jeho současné podoby na místě samém. Autoři stezky infopanel aktualizovali a část věnovanou studánkám nově nahradili informacemi o navazující NS Vinoř – Jenštejn. Protože nám se zveřejněním nového obsahu nedali souhlas, uvádíme jeho původní verzi.Umístění zastavení:

u hráze rybníka Malá Obůrka.

Technický stav: zastavení je poškozené
GPS souřadnice: 50.1443206, 14.5845000

INFORMACE O STEZCE

Vážení návštěvníci,
vítáme vás na trase naučné stezky Vinořský park – Satalická bažantnice.

Trasa naučné stezky o délce 3,5 km je vedena ulicí V Podskalí, skrz přírodní rezervaci Vinořský park a dále alejí do přírodní památky Bažantnice v Satalicích a Satalic, kde je ukončena. Z místa, kde stojíte, je dále vedena odbočka ke studánce Pod hrází. Stezka nevede náročným terénem, za suchého počasí je možné ji projít i s dětským kočárkem. Celá trasa je dobře značena žlutou turistickou značkou. Na cestu byste si měli vyšetřit cca 2 hodiny času.

Útvary vytesané ve skalách u rybníka U Kamenného stolu

Alej vedoucí z Vinořského parku do Satalické bažantnice

Pískovcové skály nad rybníkem Velká Obůrka

 
Na trase je 9 zastavení s informačními panely. Každé zastavení je navíc opatřeno kvízovou otázkou a environmentální atrakcí, kde si můžete procvičit své znalosti a dovednosti.

Například na tomto prvním zastavení můžete na vedle stojícím hudebním nástroji vyzkoušet své hudební a rytmické nadání.

Možnost dopravy ze Satalic

Ze zastávky MHD Satalice jezdí autobusy ve směru Letňany (metro C) a Černý most (metro B). Také je možno využít možnosti přepravy ČD ze zastávky Praha‑Satalice. K autobusové zastávce vás od posledního zastavení dovede žlutá turistická značka.

STUDÁNKY

Na území hl.m. Prahy se nachází celá řada studánek, přírodních vodních zdrojů, které patří mezi svědky dávného osídlování pražské krajiny. Lidé tehdy tyto vodní zdroje využívali pro sebe i pro svá hospodářská zvířata a podle toho se k nim i náležitě chovali a vážili si jich. V současnosti je evidováno na území města 127 studánek. Některé jsou v dobrém stavu, některé velmi zanedbané a čekají na opravu.

Studánka V Obůrkách

Studánka se nachází pod hrází rybníka Velká obůrka (vede k ní od tohoto zastavení značená odbočka).

Jedná se o zděnou stavbičku ve svahu s téměř čtvercovým průčelím, v němž jsou plechová vrátka. Voda vytéká z kovové trubky vedené pod betonovou plošinou před vrátky. Bezprostřední okolí studánky je malebně porostlé břečťanem.

V literatuře se objevuje údaj, že studánka pochází z roku 1741, pravděpodobně však jde o omyl. Nejstarší studánka v okolí, ke které by se snad mohl tento údaj vztahovat, byla dle jenštejnského kronikáře Václava Kovandy v jeskyňce nad hrází dnešního rybníka „V Katovičkách“ pod Jenštejnem.

 

Studánka Pod hradištěm

Tento pramen leží kousek od trasy naučné stezky bezprostředně za přechodem přes potok ve střední části Vinořského parku, na severním úpatí Velkého Hradiště.

Jde o jeden z nejpozoruhodnějších pražských pramenů. Silný pramen vyvěrá ze skalní pukliny, široké 13 cm. Puklina se záhy rozšiřuje v prostornou jeskyni cca 1,2 m širokou, 3 m vysokou a stejně tak hlubokou. Pramen tvoří na dně jeskyně tůň a poté odtéká při stěně jeskyně do potoka.

Teorie, že silný pramen mohl sloužit jako zdroj vody pro obyvatele slovanského hradiště a zaniklé středověké vsi Hradiště na ostrohu nad ním, je sice lákavá, chybí však jakékoliv důkazy.

Malá trhlina

Severněji asi 20 m proti proudu potoka od studánky Pod hradištěm se nalézá pramen další, zvaný Malá trhlina.

Pramen prýští v malé dutině v pískovcové skalce asi 1,2 m vysoké na břehu potoka. Vlastní pramen je široký 40 cm, na jeho dně je jemný písek.

Asi 1 m nad pramenem se nachází nevelký, 1 m hluboký propad, na jehož dně zřetelně proudí voda směrem k „pramenu“ – pramen je tedy vyústěním jakéhosi podzemního prostoru – ponorného toku v pískovci či silně zanesené bývalé štoly.

Voda ve všech pramenech je poměrně čistá, přesto však nesplňuje všechny požadavky na kvalitu pitné vody, proto ji nedoporučujeme pít.

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková