U Klukovic

Popis trasyUmístění zastavení:

vpravo od pěšiny, před jejím vyústěním na silnici před odbočkou do Klukovic (místo dřívější železniční zastávky Klukovice.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.03757972,14.35881056

strakapoud velký
V lesích a na stromech, které tu dnes převládají,
můžete především na jaře slyšet výrazné
bubnování do stromů. To si strakapoud
velký vymezuje své teritorium vůči
jiným samcům a zároveň k sobě láká
samičku. Strakapoud velký je
v Praze nejhojnější šplhavec,
stejně jako v celé České
republice. Je to jeden
z nemnoha ptačích druhů,jehož
početnost u nás v poslední době stoupá.

Brouci a stromy

Není to tak dávno, co byly Prokopské a Dalejské údolí téměř bez vzrostlé vegetace. Lesních porostů zde bylo naprosté minimum a jen místy se vyskytovaly osamoceně rostoucí stromy a keře. Podobně tomu bylo na velké části České republiky, zejména v nižších a středních nadmořských výškách. Přesto v pražské kotlině, ale třeba i v Polabí nebo Poohří dodnes přežívá řada druhů bezobratlých vázaných svým vývojem na staré stromy.

Nebyl to les, kdo jim na mnoha místech pomohl přežít do dnešní doby, ale různá „náhradní“ stanoviště. Např. ovocné sady se vzrostlými a nezřídka letitými třešněmi nebo hrušněmi, které se v několika případech dochovaly i Prokopském, resp. Dalejském údolí.

Vrškové hospodářství

Vrškové hospodářství bylo součástí naší krajiny po mnoho staletí.

Patrně ještě významnější roli pro zachování mnoha druhů brouků, blanokřídlých a dalších  bezobratlých, hrálo tzv. vrškové hospodaření. V bezlesé krajině byla nouze o dřevo, zejména palivové. Tento problém lidé řešili tím, že řadu dřevin ořezávali ve výšce nad hlavou a větvemi topili. Tímto způsobem vznikaly nejen tzv. hlavové vrby (z nichž se získávaly především proutky pro košíkářství), ale s delší periodou se ořezávaly i topoly, lípy, javory, jasany nebo dokonce duby a buky. V dnešní době je podobné hospodaření těžko představitelné, lidé však takto v dřívější době získali nejen potřebné dřevo, ale i prostor např. pro pastvu domácích zvířat.
Zlatohlávek zlatý

Brouci v hlavě

Při pravidelném odebírání větví, resp. výhonů vznikají po několika letech v „hlavě“ stromu dutiny různých velikostí a tvarů, s různou vlhkostí a stupněm oslunění. A především právě tato místa se stala útočištěm mnohých kovaříků, zlatohlávků nebo zdobenců.

V naší krajině už na vrškové hospodaření mnoho památek nezbylo. Nejčastěji jde o staré vrby, které ještě sem tam můžeme na nemnoha místech spatřit. Jedním z nich jsou i břehy Dalejského potoka od Nového mlýnu až do míst, kde stojíte.

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková