Řeporyje náměstí

Popis trasyUmístění zastavení:

na Řeporyjském náměstí u výstupní autobusové zastávky.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.03282139,14.31185528

O naučné stezce

Naučná stezka vede údolím Dalejského potoka přes lomy v národní přírodní památce Dalejský profil k vlakovému nádraží Praha – Holyně, dále kolem Červeného lomu do Prokopského údolí. Poslední zastavení je pod viaduktem v Hlubočepích, odkud je možno se vrátit vlakem zpět do Řeporyjí.

pohled na Prokopské údolí z hlubočepského viaduktu

Délka trasy je cca 6,5 km a je na ní umístěno 16 zastavení s informačními panely s botanickou, zoologickou, geologickou a historickou tématikou. Stezka nevede náročným terénem, trasa je dobře značena turistickou značkou naučné stezky .

  Nejstarší dochovaná
  fotografie řeporyjského náměstí
  z roku 1896 ukazuje kostel v jeho barokní podobě.

současná podoba kostela sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích

Kostel z 12. století byl původně postaven ve slohu románském a skládal se z jedné čtvercové lodi se čtyřmi apsidami po stranách. Později k němu byla přistavěna hranolová věž. V roce 1772 se kostel dočkal razantní přestavby pod patronací staroměstské koleje Tovaryšstva Ježíšova – jezuitů, jimž v té době patřil řeporyjský statek. Věž spolu se západní apsidou zůstala součástí kostela, zbytek nahradila chrámová loď s novým kněžištěm. V letech 1900 – 1901 byla arch. Františkem Machem provedena částečná rekonstrukce původní stavby do dnešní podoby. V letech 1909 – 1912 zde působil jako duchovní správce spisovatel Jindřich Šimon Baar, který byl farářem v sousedním Ořechu.

Takto pravděpodobně vypadal kostel před přestavbou v roce 1772 (variantní rekonstrukce Ing. arch. K. Kuča)

Klášter

Pod kostelem býval od roku 1330 Cisterciácký klášter. V dobách husitských nepokojů byl klášter Husity vypleněn a následně zbořen. Uniknout se podařilo pouze abatyši a několika sestrám chodbou, která spojovala klášterní studnu s Řeporyjským náměstím. Osmdesát metrů hluboká studna zde přetrvala až do padesátých let 20. století, kdy byla zasypána. Chodby byly přehrazeny a částečně zasypány při stavbě kanalizace.

 

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková