Mušlovka

Popis trasyUmístění zastavení:

na rozcestí u lomu Mušlovka.

Technický stav: zastavení je poškozené - posprejované a čitelné jen částečně
GPS souřadnice: 50.03115278,14.33208694

Ramenonožci mohou za to, že už staří lomaři používali toto místní jméno…

V lomu Mušlovka, opuštěném po roce 1918, je odkryt průřez geologickými vrstvami svrchního siluru. Ve vrstvách vápenců, které vidíme na stěně lomu, můžeme číst jako v knize. Nejspodnější vrstvy se usadily dříve než vrstvy nad nimi. Podle různých druhů zkamenělin můžeme dnes určit že se vrstvy odkryté v lomu usazovaly asi 4 milióny let. V té době bylo moře v pražské pánvi poměrně mělké, teplé a velmi vhodné pro rozvoj živočichů, především válcovitých hlavonožců a tehdy hojných ramenonožců, kteří se svými dvojmiskovými schránkami podobají mlžům. Kromě nich můžeme najít ještě graptolity, trilobity a lilijice.

Současní ramenonožci

Hlavonožci
 
 
 
 
 
 
Prvohorníkonodonti 

Silurští chitinozoa

 
Ostatní můžete vidět jenom pod mikroskopem, zato v každém kameni!

Vápence i břidlice obsahují množství mikroskopických – dnes již vymřelých organismů – jako snad vajíčka problematických chitinozoí a mikroskopické zoubečky – konodonti, o kterých se dodnes pořádně nevíme z kterého většího organismu pocházejí.

Mlž Cardiola consanguis Barrande, 1881.

Dno prvohorního moře bylo ploché a vodorovné a přece jsou dnes vrstvy šikmo uložené…

Vrstvy jsou zvrásněné, šikmo ukloněné z původní vodorovné polohy, v níž se usadily. Vrásnění začalo před 370 miliony let a způsobil ho tlak na mikrokontinent Peruniku, sevřený mezi Afrikou a skandinávskou částí evropského kontinentu, který trvá prakticky do dnešních dob. Moře z pražské pánve ustoupilo a později se vyvrásnily několik kilometrů mocné  usazeniny na jeho dně.
 

Aby byl pořádek, musí se miliardy let dlouhá minulost dělit na kratší, stovky miliónů let dlouhé útvary, a ty jenom na několik miliónů let dlouhé série a stupně. Hranice mezi nimi – mezinárodní stratotypy – platí pro celý svět…

V Mušlovce je odkryta hranice mezi mezinárodně uznávanými kratšími časovými obdobími, na které se silur dále rozděluje – mezi seriemi ludlow a přídolí (419 miliónů let). Profil je opěrný pro mezinárodní standard (stratotyp) této hranice v lomech Požáry u Řeporyj na druhé straně údolí Dalejského potoka, stanovený rozhodnutím Mezinárodního geologického kongresu v Moskvě, v roce 1984.

 

 

 

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková