Lomy u jezírka

Popis trasyUmístění zastavení:

na břehu jezírka, ke kterému se dostaneme po odbočce ze silnice vlevo.

Technický stav: zastavení je lehce poškozené
GPS souřadnice: 50.04182222,14.38533278

Historický pohled na lomy   
u Hlubočep na začátku Prokopského   
údolí z roku 1887 (kresba K. Liebschera)   

Obrovské množství vápna bylo zapotřebí na velkou výstavbu rozšiřující se Prahy po zbourání městských hradeb v roce 1874…

Asi půl kilometru dlouhý a více než 20 m široký pruh masivních vápenců usazených v prvohorním moři na hranici spodního a středního devonu byl mezi Prokopským lomem a Hlubočepy vytěžen na výrobu vápna v poslední třetině devatenáctého století. V lomu s jezírkem byla těžba ukončena proniknutím podzemní vody v roce 1905 na dno lomu po odstřelu. Na severní levé straně lomu jsou téměř svisle uložené červenavé vápence vysoké části spodního devonu, které se usadily na hlubším dně tropického moře ještě před koncem období mezinárodního časového stupně ems.

Spodní část stěny je zajímavě prohnutá do flexury (ohybu). Její fotografie byly použity hned v několika učebnicích geologie. Vápence byly vztyčeny z původně vodorovné polohy během variského vrásnění koncem prvohor.

Paleogeografická mapa nejvyšší části spodního devonu (před asi 400 milióny let)
Mlž Kralovna bohemica Barrande, 1881

 

V hlubinách tropického moře žili velcí mlži a hlavonožci…

hlavonožci goniatiti

Během těžby vápenců nacházeli skalníci především velké mlže rodu Kralovna a velké hlavonožce se zatočenými schránkami, goniatity. Vytěžené světlé vysokoprocentní vápence se usazovaly v mělčím teplém moři v době nejvyšší části mezinárodního časového stupně ems, ještě ve spodním devonu.

Hranice mezi spodním a středním devonem, vrásnění, nedávno kaňon pro filmaře a dnes přírodní rezervace…

   Prokopské jezírko
   ve 30. letech 20. století (V. Samohrd)

Na jižní pravé straně jezírka a v zářezu vedoucím do lomu jsou odkryté strmě uložené vrstvy světlých vápenců s rohovci. Rohovce jsou tvořeny nekrystalickým křemenem a jsou velmi podobné druhohorním pazourkům. Vápence se usazovaly v hlubším moři již ve středním devonu, na začátku dalšího mezinárodního časového stupně eifel před asi 398 miliony let. Lomy u jezírka jste možná zahlédli už dříve v dobrodružných filmech, kde posloužily našim i zahraničním filmařům jejich atraktivní stěny tvořící hluboký kaňon.

 

 

 

 

Stáhnout tabuli v PDF

 

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková