Klukovické koupaliště

Popis trasyUmístění zastavení:

u silnice vlevo, u skalního amfiteátru.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.03898028,14.36037472

 mochna písečná
bělozářka liliovitá 

Amfiteátr

Vápencové skalní stěny nad bývalým koupalištěm tvoří velmi povedený amfiteátr, který zde díky svému tvaru nebývale koncentruje sluneční záření. Dochází tak k silnému ohřívání povrchu skal a přilehlých vzduchových vrstev. Tomuto extrémnímu jevu jsou přizpůsobeny některé rostliny a živočichové. Vápencová skalní step je tvořena především nízkými trávníky složenými např. z ostřice nízké, válečky prapořité či několika druhů kostřav. Mezi těmito „zelenými travami“ pak s příchodem horkých dnů doslova září bělozářky liliovité nebo čistce přímé. Velmi brzy z jara prosvítí skalní stěny polštáře žlutě kvetoucí mochny písečné, které z počátku doplní a následně nahradí jasně svítící keříčky devaterníku šedého. I on se může pochlubit sytě žlutými květy a tak může být pozorný divák amfiteátru překvapen množstvím rozesetých žlutých flíčků.

Cizinci v Prokopském údolí

Během 20. století značná část Prokopského údolí zarostla různými keři a stromy. Na řadě míst došlo i k umělému zalesňování. Extrémní podmínky, které nabízí místo za Vámi, zvládli nejlépe osídlit dva cizinci – trnovník akát a borovice černá. Oba tyto druhy jsou z Prokopského a Dalejského údolí cíleně odstraňovány a nahrazovány našimi domácími dřevinami, které sem stanovištně patří (např. duby nebo jeřáby). Místa, kde je nejvíce zachováno cenné bylinné společenstvo, zůstávají po odstranění dřevin bezlesá.

samec ještěrky zelené

Ještěrka zelená

Ještěrka zelená je v České republice chráněná zákonem jako kriticky ohrožený druh. Její výskyt je omezen na nejteplejší oblasti naší země a i díky tomu se s ní v Praze stále ještě můžeme setkat. Nejpočetnější populace žijí na severu hlavního města, především na skalách lemujících hluboký kaňon Vltavy. V menším počtu se ale vyskytuje i zde, na osluněných stráních se skalními výstupy a roztroušenými keři či stromy.

Koupaliště

Za vámi skutečně bývalo v minulosti koupaliště se šatnami jak z Vančurova Rozmarného léta. Lidé se zde koupali ještě v šedesátých letech minulého století.

Jeskyně

V horní části amfiteátru jsou dvě jeskyně. Jednu vidíte, druhá je ukryta více vlevo za skalním výstupkem. Toto místo bylo inspirací Eduardu Štorchovi k sepsání Lovců mamutů. Ale ještě v době nedávné sloužila jeskyně k bydlení. Za druhé světové války zde žila rodina s malými dětmi.

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková