Soutěska pod Holým vrchem

Popis trasyUmístění zastavení:

v údolí Únětického potoka u rozcestí turistických cest (žluté, modré a zelené značky) na konci soutěsky.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.14802861,14.36568028

Stojíme v místech, kudy probíhá jedna z vložek proterozoických silicitů (buližníků), které se ukládaly na dně moře před 700 milióny let a považují se za nejstarší horniny Českého masivu.

Na výbrusech byly nalezeny makrostruktury, které se považují za kolonie mikroskopických organismů, snad bakterií nebo sinic. Erozivní činností Únětického potoka vznikla tato soutěska se strmými skalami Kozích hřbetů a Holého vrchu ve stejné době, jako soutěska v Divoké Šárce na Šáreckém potoce. Představu o podobě zdejší holé krajiny v polovině 19. stol. ukazuje obraz malíře A. Kosárka „Selská svatba“ s motivem Holého vrchu.

Adolf Kosárek – Selská svatba

V závětří hřbetů z tvrdých silicitů probíhalo během posledního glaciálu i holocénu ukládání jemného hlinitého materiálu unášeného větrem, tzv. spraší.
Tento materiál je vápnitý, a proto je osídlován bohatší vegetací než těžko větrající, minerálně chudé buližníky. Zatímco na buližnících najdeme pouze sleziník severní, metličku křivolakou a vřes, na závějích spraše se vyvinulo bohaté společenstvo travní stepi s kostřavou walliskou a kostřavou žlábkatou, válečkou prapořitou, kavylem vláskovitým a kvetoucími druhy: šalvějí luční, koniklecem českým, tužebníkem obecným apod. Toto společenstvo má návaznost na travní stepi Ukrajiny, jižního Ruska a jižní Sibiře.

Kavyl vláskovitý
(Stipa capillata)

Sleziník severní
(Asplenium septentrionale)
Koniklec luční
(Pulsatilla pratensis)
Strakapoud velký
(Dendrocopus major)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátkem května zde můžeme spatřit jinak dosti vzácné otakárky fenyklové (Papilio machaon), kteří se sem slétají ke svatebním letům. Častější jsou některé druhy baboček, zejména babočka kopřivová (Aglais urticae), babočka paví oko (Inachis io) a babočka bílé c (Polygonia c-album).

Otakárek fenyklový
(Papilio machaon)

Babočka bílé C
(Polygonia c-album)

Babočka paví oko (Nymphalis io)

 

 

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková