Obec Roztoky

Popis trasyUmístění zastavení:

na žluté turistické značce na okraji Roztockého háje u ulice Bělina.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.15481667,14.39545750

Archeologický výzkum prokázal prakticky nepřetržité osídlení oblasti Roztok. Bylo doloženo osídlení kultur s lineární a vypíchanou keramikou z mladší doby kamenné – neolitu, kultury řivnáčské z pozdní doby kamenné – eneolitu, kultury únětické časné a starší doby bronzové, kultury mohylové a knovízské střední a mladší doby bronzové, osídlení i hroby starší a mladší doby železné, doby římské a stěhování národů a časně slovanské osady ze 6. století na vltavském břehu. Opevněné hradiště z pozdní doby kamenné bylo nalezeno na vrchu Řivnáč, na Levém Hradci vybudoval kmen Čechů hradiště již v 1. pol. 9. století. Kníže Bořivoj s kněžnou Ludmilou zde dali někdy v letech 882–884 postavit první křesťanský kostel v Čechách zasvěcený sv. Klimentovi.

Roztocký zámek

První písemná zmínka o Roztokách je na listině z r.1233, kde je uváděn Petr z Roztok. V té době je zde vodní tvrz a dále je zde ve 13. stol. doložen opatský dům s poplužním dvorem náležící břevnovskému klášteru. Tvrz měla původně oválný půdorys a byla ohražena hradbou. Ve 14. stol. byla přestavěna v gotickém slohu a v 16. století následovala přestavba na dvoupatrový renesanční zámek s arkádovým ochozem. Třicetiletá válka přinesla zpustošení zámku a okolí Švédy, později byl zámek novými majiteli opraven. Od 20. století zámek postupně chátral a pouze zásluhou Osvětové besedy v Roztokách se dosáhlo v padesátých letech jeho opravy do současné podoby. V zámku sídlí od roku 1974 Středočeské muzeum, jsou zde uloženy regionální sbírky, které jsou tematicky zpřístupňovány veřejnosti.

V l9. století se Roztoky staly oblíbeným letoviskem a výletním místem. Pro výletníky a letní hosty sloužilo několik restaurací a hotelů, nejznámější Maxmiliánka a Sakura. V roce 1893 byly Roztoky povýšeny na městys.
Také architektura železniční stanice odpovídala charakteru výletního místa. Železniční stanice na nově vybudovaném koridoru byla v současné době citlivě opravena.

Významné osobnosti Roztok

Mezi významné osobnosti té doby patřil Dr. F. A. Brauner (1810–1880), advokát a český poslanec říšského sněmu, který přispěl velkým dílem k vyřešení poddanské otázky po roce 1848. F. A. Brauner zakoupil r. 1861 tzv. Malý mlýn v Roztokách a ten se stal spolu s jeho domem v Praze Na Perštýně jedním z důležitých středisek české politiky 2. pol. 19. stol. Po nějaký čas žila v rodině Braunerových osiřelá dcera K. H. Borovského Zdenka. U Braunerů se setkávali politici a význačné osobnosti kulturního života.
Mnoho času zde trávila jeho dcera, malířka a grafička Zdenka Braunerová (1858–1934). Častými hosty zde byli např. básník J. Zeyer, sochař F. Bílek, literární kritik F. X. Šalda, spisovatel V. Mrštík. Z. Braunerová zprostředkovávala kontakt mezi českou a francouzskou kulturou, neboť ve Francii měla řadu osobních přátel. Zdenka Braunerová se zasloužila zejména o obor grafické úpravy knih a ilustrace a její úprava Mrštíkovy Pohádky máje z roku 1897 je mezníkem, od něhož se datuje krásná česká kniha. V roce 2005 byl nově pro veřejnost otevřen zrekonstruovaný ateliér Zdenky Braunerové.

Braunerův mlýn

Podobizna Zdenky Braunerové

 

Mlýn je nyní ve vlastnictví Středočeského muzea. V jeho sbírkách je uloženo mnoho malířčiných děl.

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková