Roztocký háj – Tiché údolí

Delší okružní stezka (se začátkem a koncem blízko sebe), prolíná se s Kyzlíkovou naučnou stezkou. Vede rozmanitým terénem - zahrádkářskou osadou, loukou, lesem, podél potoka, mezi skalami. Její větší část je rovinatá s prudším stoupáním na konci a lze ji projet s kočárkem s výjimkou odbočky na vyhlídku po úzké pěšince do strmého svahu, kterou je ale možné vynechat. Na trase je dětské hřiště a dřevěné kvízy, možnost občerstvení je jen na začátku a konci v Suchdole. V úseku od Únětického potoka k suchdolské kapličce souběh s „Kyzlíkovou stezkou“.

Zakladatelem a provozovatelem stezky je 2. ZO ČSOP Taraxacum.

Úvodní slovo autorů stezky

Popis trasy

Stezka začíná na suchdolské vyhlídce na vltavské údolí (1. zastavení), k níž vede od rozcestníku v ulici Na Rybářce slepá odbočka po žluté turistické značce. Pak trasa stezky pokračuje od rozcestníku touto ulicí dál po žluté značce kolem zahrádkářských osad. Na konci této ulice zahýbá po žluté vpravo na louku se dvěma pěšinami a pokračuje po pěšině, která vede po louce dolů přímo pod dráty vysokého napětí k další vyhlídce (2. zastavení). Za vyhlídkou vstupuje po široké cestě do lesa přírodní rezervace Roztocký háj, prochází po rovině k rozcestí lesních cest (3. zastavení) a pak schází z mírného kopce, stále po žluté, až na okraj lesa k rozcestí s asfaltkou (4. zastavení). Zde se ještě po žluté značce stáčí po asfaltce ostře vlevo do ulice Bělina, z ní po chvíli zahýbá vpravo a přechází po mostku přes Únětický potok k rozcestníku Svojsíkovy sady. Od něj vede po modré značce doleva (směr Maxmiliánka) úzkou cestičkou po břehu potoka, proti jeho proudu, až k rozcestí Maxmiliánka (5. zastavení). Za ním stezka pokračuje po modré údolím proti proudu potoka po široké cestě, kolem Spáleného mlýna (6. zastavení), pak okolo místa, kde stával Tůmův mlýn (7. zastavení) a poté ještě kolem Trojanova mlýna (8. zastavení). Trasa vede dál údolím se skalami po pravé straně až k rozcestí před rybníkem (9. zastavení a dál kousek kolem rybníku k 10. zastavení a ke slepé odbočce na Alšovu vyhlídku (její trasa není značená). Odtud je třeba se vrátit k rozcestí pod rybníkem, od něhož stezka pokračuje po žluté značce po mostku přes potok. Za ním je hned další rozcestí (a také dětské hřiště), na něm trasa stezky zahýbá po žluté vlevo a kolem infopanelů Kyzlíkovy stezky a kolem několika lesních kvízů vede nejdřív mírně a potom strmě do kopce. U konce výstupu vychází z lesa na roh ulic U Kapličky a Ke Kozím hřbetům, pokračuje rovně druhou jmenovanou ještě asi 50 m k dalšímu rozcestí (11. zastavení) s odbočkou k blízké kapličce. Stezka dál prochází ulicí Ke Kozím hřbetům, kolem Starosuchdolské restaurace – jediné možnosti občerstvení na celé trase – až na její konec (12. zastavení).

Zaměření stezky:
společensko-historické a přírodovědné (geologie, botanika, zoologie)

Značení:

Celá naučná stezka vede po turistických značkách: po žluté a modré a znovu po žluté.

Terén:
částečně po zpevněných cestách

Stav:
první zastavení je silně poničené (počmárané), ostatní jsou nepoškozená.

Stav k:
listopadu 2016

Popis přístupu ke stezce

Nejjednodušší přístup k začátku stezky (dlouhý asi 900 m) je od autobusové zastávky MHD Kamýcká. Od ní půjdeme asi 200 m Suchdolskou ulicí severovýchodním směrem a v místě, kde se tato ulice mírně stáčí vlevo, půjdeme po žluté turistické značce dál v původním směru ulicí Na Rybářce až k rozcestníku, který ukazuje směr k vyhídce a začátku stezky.

Kratší přístup k začátku stezky (dlouhý asi 500 m) je od autobusové zastávky Budovec. Od ní se jde ulicí U Nového Suchdola, na první křižovatce se zahne doprava a projde se ulicí Za Hájem a na jejím konci se zahne vlevo do ulice Na Rybářce a dojde se k rozcestníku ukazujícímu směr k vyhlídce a začátku stezky.

Od poslední zastávky stezky v ulici Ke Kozím hřbetům (u čp. 3) lze pokračovat po žluté značce Dvorskou ulicí až do ulice Kamýcké, kde je vlevo zastávka MHD Výhledy, nebo projít ulicemi Pod rybníčkem a Suchdolskou na konečnou autobusovou zastávku Suchdol.


© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková