Úvozová cesta

Popis trasyUmístění zastavení:

na pravé straně úvozové cesty u vrat do areálu Botanické zahrady.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.119702222,14.4145325

Úvozová cesta, která lemuje západní část Venkovní expozice Botanické zahrady, patří mezi nejstarší spojnici mezi Trojou (dříve Zadním Ovencem) a Bohnicemi. Je vyznačena již v indikační skice katastru z roku 1840. Úvoz byl využíván  zejména jako přístupová cesta pro povozy k polnostem, které původně zabíraly převážnou část trojského katastru. Druhotně pak byla zahloubena do okolního terénu, zejména v důsledku erozní činnosti vody.

Samotné úvozové cesty se v Evropě vyskytují už jen nesouvisle. Od pradávna byly využívány pro dopravu materiálu. Mohly být široké, tak aby jimi mohl projet vůz s nákladem, ale i úzké jen pro koně či jiné tažné zvíře. Některé úvozové cesty byly později zpevněny štěrkem, vydlážděny nebo vyasfaltovány.

Zdejší cesta je poslední ze zachovalých úvozových cest na území Prahy. Můžeme zde narazit na původní štěrkopískové naplaveniny teras Vltavy, která zde před 1 milionem let protékala. Místy je cesta erodována až na původní podloží.

Ze stepních rostlin se zde objevuje máčka ladní (Eryngium campestre), známá též jako stepní běžec. Toto označení souvisí s jejím způsobem rozmnožování – celá rostlina se v době zralosti semen odlomí a za pomoci větru je odnášena na dlouhé vzdálenosti.

Rostliny, které zde nalezneme, rostou zejména na výslunných stráních a ve světlých lesích. Vyhovuje jim převážně písčitý substrát, který je charakteristický právě pro naplaveniny říčních teras. Nalezneme zde například jestřábník chlupáček (Hieracium pillosella), svízel syřišťový (Galium verum), chrpu čekánek (Centaurea scabiosa) nebo hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum).

 

obr. obr. zast_2_obr_1.jpg

obr. obr. zast_2_obr_2.jpg

obr. obr. zast_2_obr_3.jpg

Popisky obrázků:

obr. zast_2_obr_1.jpg : Letecký snímek z roku 1981 s vyznačenou úvozovou cestou.

obr. zast_2_obr_2.jpg : Úvozová cesta na jaře.

obr. zast_2_obr_3.jpg : Po každé bouřce se na cestu ze strmých břehů vyplaví množství říčních kamenů.

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková