Salabka

Popis trasyUmístění zastavení:

u vyhlídky na vinici Salabku a na vřesoviště Salabku, usedlost Pazderku a  bohnické sídliště.

Technický stav: zastavení je poškozené, jen částečně čitelné.
GPS souřadnice: 50.123098055,14.413451111

Přírodní památka Salabka

Geologický podklad tohoto místa voří buližníky a fylitické břidlice. Matečná hornina není kryta žádnými čtvrtohorními uloženinami, pouze mělkými vrstvami zvětraliny a půdami rankerového typu.
Proto můžeme pozorovat přímý vliv matečné horniny na vegetační pokryv.

Na části protějšího svahu se nachází vinice Salabka (obnovena v polovině 50. let), pojmenovaná podle usedlosti, kterou můžete z vyhlídky vidět zcela vlevo u silnice spojující Troju s Bohnicemi. Usedlost Salabka patří k nejstarším v Troji, později rozšířené viniční stavení pochází z doby kolem roku 1600. Usedlost se nepochybně jmenuje po majiteli Janu Kašparovi Salabovi, zmiňovaném roku 1769.

Na kyselých výchozech buližníků se dobře daří vřesu (Calluna vulgaris), který tu nejčastěji roste s metličkou křivolakou (Avenella flexuosa). Na výchozech břidlic rostou společenstva s dominancí válečky prapořité (Brachypodium pinnatum) a hlaváče bledožlutého (Scabiosa ochroleuca). Dalšími doprovodnými druhy jsou např. kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), ovsík luční (Helicotrichon pratense) nebo štírovník růžkatý (Lotus corniculatus).

Na přelomu června a července je Salabka vypásána stádem ovcí a koz. Tímto návratem k tradičnímu obhospodařování dochází ke zmlazování vřesu. Podobný účinek má pastva i na stepní společenstva.

 

obr. Usedlost Salabka, vinice Salabka a přírodní památka Salabka na leteckém snímku z roku 1981 NEMÁME

 

obr. vřes, metlička, štírovník, hlaváč a válečka (obr. panely_bot_Stránka_06_Obraz_0002.jpg, panely_bot_Stránka_06_Obraz_0003.jpg, panely_bot_Stránka_06_Obraz_0005.jpg, panely_bot_Stránka_06_Obraz_0006.jpg, panely_bot_Stránka_06_Obraz_0008.jpg)

 

obr. Salabka po pastvě (obr. panely_bot_Stránka_01_Obraz_0006.jpg)

Popisky obrázků:

obr. obr. panely_bot_Stránka_06_Obraz_0002.jpg, panely_bot_Stránka_06_Obraz_0003.jpg, panely_bot_Stránka_06_Obraz_0005.jpg, panely_bot_Stránka_06_Obraz_0006.jpg, panely_bot_Stránka_06_Obraz_0008.jpg: vřes, metlička, štírovník, hlaváč a válečka

 

obr. obr. panely_bot_Stránka_01_Obraz_0006.jpg : Salabka po pastvě

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková