Pustá vinice

Popis trasyUmístění zastavení:

u rozcestí, v těsné blízkostivyhlídky.

Technický stav: zastavení je poškozené
GPS souřadnice: 50.120100555,14.423100555

Území Pusté vinice je stejně jako prameniště potoka Haltýř součástí přírodní památky Havránka. Geologicky je tvořeno břidlicemi a buližníky, které jsou místy překryté vátými písky a spraší, což se odpovídajícím způsobem projevuje i ve floristickém složení území.

Na výchozech štěrkopískových teras najdete paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), což je druh typický právě pro chudé písčité půdy. Stejně jako na vřesovišti Salabka ani zde koncem léta nepřehlédnete nápadná šedomodře zbarvená květenství máčky ladní (Eryngium campestre). Část chráněného území s hlubší půdou zabírají ještě teplomilné keře, především trnky (Prunus spinosa) a hlohy (Crataegus sp.) Místy se objevují duby (Quercus sp.) a zplanělé tisy (Taxus baccata). Mimo vřesoviště a společenstva teplomilných keřů naleznete na Pusté vinici i společenstva stepí a skalních stepí s řadou zajímavých druhů.
Na minerálně chudých výchozech buližníku naleznete porosty vřesu obecného (Calluna vulgaris). Mimo dominantního vřesu a metličky křivolaké (Avenella flexuosa) zde můžete najít ještě jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), kyselku obecnou (Acetosella vulgaris), řebříček obecný (Alchemilla milleifolium) a zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia).

V minulosti se zde, jak už ostatně název napovídá, pěstovala vinná réva. Dnes se zde nachází vřesoviště, které zdaleka není posledním sukcesním stadiem. Jak by se lokalita vyvíjela, kdyby nebyly spásáním soustavně likvidovány náletové keře, uvidíte po pravé straně cesty. Vřesy zde rostou v podrostu hlohů, trnek, bříz a dubů, které je zastiňují a postupně vytlačují.

 

Obr. 8_Pusta_vinice.jpg)

 

Obr. panely_bot_Stránka_13_Obraz_0005.jpg, panely_bot_Stránka_13_Obraz_0007.jpg, panely_bot_Stránka_13_Obraz_0001.jpg, panely_bot_Stránka_13_Obraz_0003.jpg, panely_bot_Stránka_13_Obraz_0006.jpg, panely_bot_Stránka_13_Obraz_0004.jpg

 

Obr. 8_vyrez z indikacni skici.jpg

 

Popisky obrázků:

Obr. 8_Pusta_vinice.jpg : Pustá vinice

 

Obr. panely_bot_Stránka_13_Obraz_0005.jpg, panely_bot_Stránka_13_Obraz_0007.jpg, panely_bot_Stránka_13_Obraz_0001.jpg, panely_bot_Stránka_13_Obraz_0003.jpg, panely_bot_Stránka_13_Obraz_0006.jpg, panely_bot_Stránka_13_Obraz_0004.jpg : zvonek, máčka, vřes, jestřábník chlupáček, ?, řebříček

 

Obr. 8_vyrez z indikacni skici.jpg : Výřez z indikační skici.

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková