Toulcův dvůr

Popis trasyUmístění zastavení:

na zdi vedle vchodu do Toulcova dvora (zastávka MHD Toulcův dvůr).

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.04846361,14.52010000

Naučná stezka začíná u brány do Toulcova dvora, kde také naleznete první informační tabuli. Stojíte na území Hostivaře, ještě do nepříliš vzdálené minulosti samostatné obce (do roku 1939), která patří k nejstarším doloženým obcím hlavního města. První písemně doloženou zprávu o Hostivaři najdeme v Kosmově kronice k roku 1068. V té době se poblíž obce utábořila vojska knížat Konráda a Oty, kteří vyslali poselstvo ke svému bratrovi, knížeti Vratislavovi II. s žádostí o dosazení bratra Jaromíra na uprázdněný biskupský stolec. Hostivař v té době patřila do majetku vyšehradské kapituly.

Obec ležela na křižovatce dálkových cest a byla tak významnou zastávkou kupců a cizinců, směřujících do Prahy nebo z ní odjíždějících. To dokládá i samo jméno obce, složené ze slov host (cizinec, případně kupec) a variti (tj. chránit).

Kolem 12. století náležela ves vladykovi Hroznatovi, kterému je též přisuzována zásluha na vybudování původního románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele. V předhusitské době vlastnily části Hostivaře různé církevní instituce a také bohatí pražští měšťané. Roku 1364 se objevuje první zpráva o tvrzi v Hostivaři, na níž sídlil rychtář, odpovědný Sázavskému klášteru, kterému tvrz patřila. Za husitské revoluce převzali církevní majetek v Hostivaři Pražané, brzy jej však zase prodali a obec pak vystřídala dlouhou řadu majitelů.

V polovině 17. století byla již Hostivař velkou vsí. Berní rula uvádí, že zde v roce 1654 stálo 24 domů, z toho bylo 13 selských a 11 chalupnických. Další dva domy byly pusté. Hostivař se dále rozrůstala a na počátku 20. století zde stálo již na 200 domů a počet obyvatel překračoval 2200. Tou dobou začal do obce pronikat průmysl. Roku 1922 byla Hostivař připojena ku Praze a měla v té době 3200 obyvatel a 269 domů. Dnes je součástí městské části Praha 15 a je stále významnějším průmyslovým předměstím hlavního města.

Toulcův dvůr, dnešní Ekologické centrum hl. m. Prahy, stojí na místě zmiňované hostivařské tvrze, o čemž svědčí i budova špýcharu s pěkným pozdně gotickým portálkem z počátku 16. století. Tvrz byla během let několikrát přestavována, nejprve renesančně, pak i barokně (zaklenuté stáje). Později zde byl významný statek, za první republiky v nájmu rodiny Toulců, po níž nese své jméno. Ekologické centrum, které zde začalo pracovat v roce 1994, postupně uvádí jednotlivé stavby areálu do dobrého stavu.

Centrum je zaměřeno především na ekologickou výchovu dětí a mládeže. V té souvislosti zde také již několik let pracuje ekologicky zaměřená mateřská škola. Starší a středoškolská mládež zde nachází příležitost k propojování ekologické teorie s praxí. Centrum pořádá mnoho zajímavých akcí během celého roku – výstavy, přednášky, obnovování tradic oslav masopustu, dožínek, atd. Děti zde najdou možná první příležitost důvěrně se seznámit s dříve běžnými druhy domácích zvířat, která by jinak v Praze těžko poznaly. Samozřejmostí jsou i akce při příležitosti Dne Země. Ekologické centrum v Toulcově dvoře si již získalo mnoho stálých návštěvníků a příznivců.

Jednou z významných aktivit centra bylo vybudování malé „vzorové“ okružní naučné stezky. Každého překvapí, jaká přírodní zákoutí s loučkami, mohutnými stromy, mokřadem, tůňkami i kouskem lužního lesa se dají objevit nedaleko městské zástavby. Doporučujeme k prohlídce, stačí na to 20-30 minut.

Naučná stezka vede dolů po schodech a dále ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele s dřevěnou zvonicí (vyhlášena jako kulturní památka). Sejdeme k Botiči, projdeme parkovištěm vlevo od hotelu Selský dvůr a po kovovém můstku přejdeme na pravý břeh Botiče. Pokračujeme loukou k ulici U břehu a dále proti proudu potoka k další zastávce.

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková