Petrovice

Popis trasy



Umístění zastavení:

u bývalé čistírny odpadních vod, před Petrovicemi.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.03648083,14.55174778

V místě, kde Botič vtéká do přehradní nádrže, vzniklo rozlehlejší mokřadní stanoviště. Dominují zde mohutné porosty zblochanu vodního a orobince širolistého, dále je zde hojná chrastice rákosovitá, zevar vzpřímený, kosatec žlutý, rákos obecný.

 

Orobinec širolistý 
 

Rákos obecný

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento nově vzniklý biotop využívají k hnízdění četní ptáci. Kromě běžné lysky černékachny divoké tu hnízdí rákosníci (rákosník obecnýrákosník velký).

 

Kachna divoká

Rákosník velký

Běžně lze pozorovat ropuchy obecné.

Ropucha obecná
Šišák vroubkovaný

Kolem téměř celé nádrže nalezneme dvouzubec černoplodý, místy tu roste vrbovka chlupatá i šišák vroubkovaný. Kolem stezky nad nádrží je častý lopuch větší, pelyněk černobýl, turanka kanadská, opletník plotní.

Na severní straně stezky míjíme objekt bývalé čističky odpadních vod, dnes zrušené a nefunkční. Vidíme tu pouze dvojici asi 40 m dlouhých nádrží na zachycování dešťových přívalových vod.

Z historických památek starobylé obce Petrovice stojí za zmínku kostel sv. Jakuba Většího, původně gotický z 13. stol., upravený barokně a v 19. století regotizovaný. Věž byla přistavěna v roce 1910. Je jednolodní, s jižním gotickým portálem, s pravoúhlým presbytářem v šíři lodi a se sakristií v jeho ose. Uvnitř se dochovaly zbytky gotického sedile a nástěnných maleb z 15. století.

Kromě toho se v obci v prostoru za kostelem na místě původní tvrze nachází zámek, který ovšem byl v posledních desetiletích značně zdevastován a jeho záchrana je nejistá.

Došli jsme k jednomu z míst, kde je možné vycházku přerušit nebo naopak začít. Stanice autobusů je poblíž, na mostu přes Botič.

Východně od starého mostu míjíme velkou budovu bývalého Podzámeckého mlýna, k němuž vedl náhon od výše položeného jezu. Zbytky tohoto technického díla jsou místy různě zachované.

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková