Nový most

Popis trasyUmístění zastavení:

za obcí Petrovice u nového silničního mostu.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.03217917,14.55397083

V těchto místech se dostáváme do přírodního parku Botič-Milíčov. V sedmdesátých letech dvacátého století přetnula údolí Botiče nová komunikace mezi Uhřiněvsí a Jižním Městem, pro kterou byl v těchto místech vybudován silniční most. Výstavba mostu tehdy silně narušila přírodní prostředí kolem potoka. Po více než třiceti letech můžeme pozorovat postupné zarůstání obnaženého terénu, především rumištní květenou. Rostou tu ovšem i běžné druhy z údolí Botiče. Nalezneme zde pelyněk černobýl, konopici polní, mrkev obecnou, pcháč polní, komonici bílou i lékařskou, třtinu křovištní, ovsík vyvýšený, škardu dvouletou, čičorku pestrou, vratič obecný, čekanku obecnou, tolici vojtěšku, kakost luční a další, již dříve uvedené. Velmi hojná je zde kopřiva dvoudomá, měrnice černá, kuklík městský, zlatobýl kanadský, tořice japonská, třezalka tečkovaná, lopuch větší, krabilice mámivá. Terénní úpravy hřiště provedené v roce 2001 měly také vliv na skladbu vegetace.

Čekanka obecná

Komonice bílá

Měrnice černá

Kuklík městský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před mostem procházíte kolem betonové jímky, sloužící jako odlučovač olejových a ropných látek, smývaných deštěm z mostní vozovky. Zabudovaná norná stěna nedosahuje dna. Na hladině plovoucí olej se o ni zadrží, voda podtéká spodem a pevné částice se usazují na dně. Jímka o rozměrech 26 x 6 m má funkční hloubku 2 m. Její hlavní význam je chránit území před nárazovým únikem nafty a podobných látek při případných autohaváriích v blízkosti mostu. Tyto úniky by významně ohrozily tok Botiče a přehradní nádrž a život kolem nich.

 

 Botič nad Petrovicemi

Dále při cestě proti toku Botiče stojí za pozornost v různém rozsahu zachované zbytky starého vodního díla ze 17. století, mlýnského náhonu, přivádějícího vodu k Podzámeckému mlýnu v Petrovicích. Objevíte je mezi cestou a svahem. Začínají od dosti vysokých kamenných boků jezu výše proti proudu.

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková