Vstupní

Popis trasyUmístění zastavení:

u všech vstupů do obory, pokaždé s jinými doprovodnými obrázky.

Technický stav: zastavení jsou nepoškozená
GPS souřadnice: 50.0812606,14.3419392

 


Pouť ve hvězdě – 1868 (Vypich; Libocká brána)
Začátkem 30.let 16.stol. zakládá Ferdinand I. Habsburský, který byl od roku 1526 českým králem, v porostu lesa Malejova Novou oboru.

K Nové oboře vedlo v té době z Prahy dubové stromořadí, míjející Břevnovský klášter. Obora je v té době ohrazena dřevěným plotem. Od roku 1541 se začíná postupně nahrazovat původní dřevěný plot kamennou zdí. V roce 1547 se stává místodržícím Ferdinand Tyrolský, druhorozený syn Ferdinanda I. a Anny Jagellonské. V roce 1548 získává od Libockého záduší další pozemky v údolí Litovického potoka, které připojuje k oboře a zřizuje na nich louku a rybník. V roce 1557 dal Ferdinad Tyrolský kopat základy letohrádku a dále stavět oborní zeď svými dvořany, jak uvádí ve svých pamětech Pavel Korkyně, jeden z nich. Obora měla zpočátku pouze Libockou bránu, která ji spojovala s Pražským hradem. Později roku 1574, kdy dochází k bourání části ohradní zdi O. Avostalisem, byla proražena i brána naproti Bílé Hoře. Později i brány Břevnovská a Ruzyňská.

Důležitým rokem pro celou oboru byl rok 1952, kdy byla dokončena přeměna letohrádku na museum Aloise Jiráska. Později bylo rozšířeno o muzeum Mikoláše Alše. Následně dal Zdeněk Nejedlý příkaz k zbourání části zdi, aby davy pracujících měly snazší přístup k letohrádku při příležitosti mnohých komunistických svátků. Později byla tato část zdi opětovně dostavěna a celá prošla špatně provedenou rekonstrukcí. Březolitová omítka na pracující opuce velmi špatně držela a odpadávala.

Od devadesátých let probíhají průběžně nákladné opravy ohradní zdi. Tyto práce se provádějí po částech tak, aby obora nemusela být uzavřena.

Návštěvní řád

je zakázáno

 • vstupovat mimo cesty do porostů, luk a do míst se zákazem vstupu
 • volné pobíhání psů na hlavních parkových cestách a parteru před letohrádkem
 • chytání ryb
 • koupání, sáňkování a bruslení
 • jezdit na koni a s koňskými povozy
 • jezdit na kole na hlavních parkových cestách a parteru před letohrádkem
 • poškozovat a zcizovat vybavenost parku a objekty
 • znečišťovat park, hlučně se chovat, tábořit
 • vjíždět veškerými vozidly
 • poškozovat a zcizovat rostliny
 • rušit a lovit živočichy
 • manipulovat s vodohospodářskými zařízeními
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 • bez povolení fotografovat a filmovat pro komerční účely
 • provádět jakoukoli další činnost vedoucí k poškození parku

Bitva na Bílé Hoře (Bělohorská brána)

Pohled na Bílou horu od jihozápadu (Jinočanská brána)

Sedátko Friedricha Velikého ve Hvězdě (Ruzyňská/Jinočanská brána)

Obora Hvězda a okolí 1814 – mapa stabilního katastru (Ruzyňská/Stochovská brána)
 
(brána Kralupská/U Světličky)

(Libocká brána)

 

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková