Ptáci v oboře

Popis trasyUmístění zastavení:

zastavení č. 4 u asfaltky vroubené alejí, která vede od Libocké brány ke Hvězdě.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.0840378, 14.3305114

Obora Hvězda je v porovnání s okolním územím prostor, který je z přírodního hlediska zvláště cenný. Ovšem i na území obory je vyvíjen značný antropogenní tlak, a je možné konstatovat, že tomu tak bylo i v minulosti. Připomeňme si využívání Hvězdy pro táboření vojsk, pro různé masové akce jako jsou dnes sportovní, každodenní využívání plochy Hvězdy jako výběhové plochy pro psy, společenské akce spojené s vjezdem vozidel do letohrádku, lokalizace hřišť v oboře a nakonec i masivní využívání mechanizmů při takřka každodenních zahradnických a občasných lesnických pracech.

Přesto ve srovnání s okolním zastavěným územím je Hvězda útočištěm pro mnoho živočichů, zejména ptáků. Ve Hvězdě bylo např. v roce 2002 vytipováno na 40 starých stromů, ty mají být ponechány až do úplného rozpadu na místě. Jsou to namnoze stromy doupné, vhodné ke hnízdění dutinových druhů ptáků. Pro Hvězdu je příznivé, že na ni navazuje i stará zástavba obklopená zahradami a jednotlivě se vyskytují i objekty léta opuštěné. Naopak intenzivní vícepodlažní výstavba přírodní charakter místa mění a snižují biodiverzitu okolí.

Druhy, které hnízdí pravidelně:
káně lesní, krahujec obecný, puštík obecný, datel černý, žluna zelená, strakapoud velký, strakapoud prostřední, holub hřivnáč, sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora babka, mlynařík dlouhoocasý, budníček menší, budníček větší, sedmihlásek hajní, pěnice černohlavá, pěnice slavíková, králíček ohnivý, šoupálek dlouhoprstý, šoupálek krátkoprstý, brhlík lesní, špaček obecný, střízlík obecný, kos černý, drozd zpěvný, červenka obecná, rehek zahradní, rehek domácí, dlask tlustozobý, stehlík obecný, zvonek zelený, sojka obecná

Druhy, které hnízdí nepravidelně:
drozd brávník, lejsek černohlavý, hýl obecný, budníček lesní.

Toto vše se mění v závislosti na stavu křovinného patra a na prováděných lesnických zásazích.

Podle prostředí, kde ptáci hnízdí, je zde následující počet druhů:
druhy hnízdící v dutinách stromů … 13

druhy hnízdící v podrostu a křovinách … 12

druhy hnízdící v korunách a vrcholcích stromů … 15

druhy hnízdící na zemi … 6

druhy hnízdící ve stavbách … 6

 

sýkora koňadra

sýkora modřinka

budníček menší

pěnice černohlavá

červenka obecná

pěnkava obecná

sýkora uhelníček

zvonohlík zahradní

sedmihlásek hajní
rehek zahradní

 

rehek domácí

špaček obecný

jiřička obecná

vlaštovka obecná

pěvuška modrá

Brhlík lesní

kos černý

budníček lesní

vrabec domácí

Konipas bílý

konopka obecná

střízlík obecný

zvonek zelený

dlask tlustozobý

sojka obecná

vrána obecná

holub domácí

kavka obecná

drozd zpěvný

hrdlička divoká

hrdlička zahradní

krahujec obecný

žluna zelená

kalous ušatý

strakapoud malý

poštolka obecná

datel obecný

havran polní

puštík obecný

kachna divoká

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková