Obora Hvězda

/
4  km / 4 hodiny

Plánek stezky ke stažení

Středně dlouhá stezka procházející pestrým terénem- lesem, kolem rybníku, mokřadu, louky, potůčku i skály a samozřejmě kolem letohrádku. Nemá vyznačenou žádnou trasu a jednotlivá zastavení, která na sebe obsahově nenavazují, jsou rozmístěna u cest po celém areálu obory Hvězdy, ale lze se řídit číselnou posloupností jednotlivých zastavení a plánkem obory s umístěním všech číslovaných zastávek, který je na všech infopanelech. Terén je fyzicky nenáročný, převážně rovinatý, některé cesty jsou asfaltové, jiné lesní nebo pěšiny. Lze je projet s kočárkem (jízda na kole je v celé oboře zakázaná), je tu dětské hřiště, u cest mnoho laviček a v letohrádku možnost občerstvení.

Zakladatelem stezky byla 21. ZO SOPK ČR, přepracovanou verzi nyní provozuje hlavní město Praha.

Popis trasy

Do obory Hvězda lze vstoupit kteroukoliv z jejích osmi bran, všechny jsou opatřeny informačním panelem vztahujícími se k té které bráně a vstupními informacemi, takže prohlídku stezky můžeme začít i ukončit u kterékoliv z nich. Zde se v popisu trasy držíme autory stezky uvedeného číslování a začínáme u Pražské neboli Břevnovské brány. Za branou uvnitř obory se nachází nečíslovaný vstupní infopanel o této bráně a kromě číslovaného 1. zastavení stezky ještě také nečíslovaný infopanel Obora Hvězda. Od brány zahneme užší lesní pěšinou šikmo vpravo, po níž dojdeme nejdříve k 2. zastavení a pak nás dovede až k Libocké bráně. Zde najdeme kromě vstupního infopanelu vztahujícího se k této bráně i 3. zastavení stezky. Odtud pokračujeme širokou alejí kolem vpravo stojícího 4. zastavení k parteru před letohrádkem, kde se před dětským hřištěm nachází 5. zastavení. Vydáme se rovně k letohrádku kolem severního záhonu, u kterého je k němu se vztahující nečíslovaný informační panel, k 6. zastavení umístěnému v severním rohu prostranství. Po pravé straně uvidíme schody vedoucí dolů, sestoupíme po nich a lesní pěšinou půjdeme k oborní zdi a vlevo podél ní k rybníčku a za ním se nacházejícímu mokřadu se 7. zastavením. Dál nás cesta zavede ke Stochovské bráně opět s k ní se vztahujícím vstupním infopanelem, odtud pokračujeme podél oborní zdi po pravé ruce a podél louky po levé ruce k Jinočanské bráně (a jejímu vstupnímu panelu) a kolem venkovní posilovny k lesu. Vejdeme do lesa a tam najdeme 8. zastavení, vrátíme se kousek zpátky a zahneme doprava nahoru podél potoka. U stavby studničního domku nalezneme 9. zastavení a dál u nepřehlédnutelného torza stromů 10. a 11. zastavení. Odtud jdeme širokou cestou, která se po chvíli stáčí vlevo do kopce, k rozcestí, kde je umístěno 12. zastavení a přes cestu naproti němu 13. zastavení. Odtud se vydáme po široké cestě vpravo směrem od letohrádku k Bělohorské bráně, u níž je kromě vstupního panelu i poslední 14. zastavení stezky.

Zaměření stezky:
přírodovědné (botanika, zoologie) a historické

Značení:

není

Terén:
částečně po zpevněných cestách

Stav:
stezka je nová, nepoškozená

Stav k:
červnu 2017

Popis přístupu ke stezce

Obora Hvězda je přístupná veřejnou dopravou:

  1. z ulice Bělohorská od zastávek MHD Vypich nebo Obora Hvězda,
  2. z ulice Bělohorská a dále z ulice Za Oborou ze zastávek MHD Malý Břevnov,
  3. z ulice Ruzyňská nebo z ulice Jinočanská od zastávky MHD Ruzyňská škola,
  4. z ulice Ruzyňská od zastávky MHD Ruzyňská,
  5. z ulice Libocká od zastávky MHD Libocká,
  6. z ulice Libocká od zastávky MHD Sídliště Petřiny, nebo od zastávky metra Petřiny.

 


© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková