Rokytka a její meandry

Popis trasyUmístění zastavení:

Zastavení je umístěno u Velkého meandru Rokytky

Technický stav: dobrý
GPS souřadnice: 50.014558333,14.654919167

Rokytka je po Vltavě a Berounce třetí nejdelší a největší vodní tok na území hlavního města. Délka jejího toku je 36,2 km, z toho 31,5 km na území Prahy. Pramení jižně od obce Tehovec v okrese Praha-východ.

Velký meandr

V těchto místech naučné stezky můžete pozorovat meandrování Rokytky. Potok Rokytka vytváří četné přirozené, různě velké volné i odstavné zákruty (meandry). Ze stezky lze pozorovat největší z nich, hluboce zaříznutý tzv. „Velký meandr“. Na jeho vysokém nárazovém břehu vznikl dlouhodobým působením vodní eroze nádherný obnažený profil zdejšími svahovými hlínami. Podobně jako u jiných vodních toků dochází zde k tzv. „divočení“ řeky (potoka), kdy se vodní tok vine měkkými nánosy a často mění svůj směr, zejména v důsledku vodních přívalů na jaře a po vydatných deštích.

Obnažený profil svahu
Obnažený profil svahu
Schéma tvorby meandrů
Schéma tvorby meandrů

PDF tabule ke stažení

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková