Přípotoční niva a geomorfologie

Popis trasyUmístění zastavení:

Zastavení se nachází u křižovatky cest nedaleko starého lomu

Technický stav: dobrý
GPS souřadnice: 50.012630556,14.660732778

Niva s údolní loukou a vodními zdroji
Niva s údolní loukou a vodními zdroji
Pcháč zelinný

Zdejší údolní louky, kolem kterých jste prošli, jsou zařazené do „ochranného pásma vodních zdrojů“. Nejsou obhospodařované a postupně zarůstají společenstvy přípotočních olšin. Díky vysoké hladině podzemní vody (50-70 cm pod povrchem) jsou vlhké až bažinaté. Nápadnými druhy rostlinných společenstev jsou pcháč zelinný a tužebník jilmový. Pozorujeme zde i řadu dalších druhů, které vzhledem k odlišné době kvetení způsobují změny převažující barvy louky během ročních období. V časném jaru je to bílá řeřišnice luční, později žluť pryskyřníků, v létě se přidají modré kakosty a záplava červenohnědých květů krvavce totenu. V letním aspektu převažuje kopřiva dvoudomá. Zde není plevelem, ale druhem příslušným do společenstva s dostatkem vlhkosti a dusíku v půdě. Původní porosty teplomilných druhů se vzácně udržely na okrajích několika zarůstajících skalek. Z okolních polí se sem šíří i druhy plevelné a rumištní.

Lom na levé straně krátké odbočky od naučné stezky (asi 50 m) ukazuje geologické podloží PR Mýto. Před zhruba 750 miliony let se zde usazeniny tehdejšího moře začaly zpevňovat na břidliceslepence. Mnohem později, hlavně ve čtvrtohorách, se do původní paroviny začalo zařezávat údolí Rokytky, takže v lomu lze pozorovat jejich obnažené vrstvy. Rokytka v nivě ukládá naplaveniny postupně se měnící v půdy.

Bývalý lom na pravém břehu Rokytky

 

PDF tabule ke stažení

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková