Flora PR Mýto

Popis trasyUmístění zastavení:

Zastávka se nachází u pěšiny na stráni nad potokem.

Technický stav: dobrý
GPS souřadnice: 50.013478889,14.658305556

Nacházíme se ve střední části rezervace. V úseku cca 150 m je možné pozorovat zdejší menší meandry Rokytky. Na levém břehu potoka je botanicky zajímavá přípotoční ptačincová olšina s pestrým jarním bylinným patrem. Stromové patro tvoří javor klen, habr obecný, olše lepkavá, lípa srdčitá a dub letní, z keřů je zde hojný bez černý. V bylinném patře lze zaznamenat sasanku hajní, orsej jarní, pstroček dvoulistý, křivatec žlutý, dymnivku dutou, pitulník žlutý, bršlici kozí nohu, šťavel kyselý, kokořík mnohokvětý, lipnici hajní, kopytník evropský, pryšec sladký, netýkavku malokvětou, kopřivu dvoudomou a svízel přítulu. V dalším úseku v horní části lesnatého svahu je starší monokultura smrčiny s velmi chudým bylinným patrem – důkaz nepatřičnosti tohoto porostu mezi zdejšími společenstvy. Podél vrcholové cesty lze porovnávat zachovalost a skladbu společenstev černýšových dubohabřin a dvou maloplošných porostů lípové javořiny s udatnou lesní.

 

Dymnivka dutá

Sasanka pryskyřníková

Kopytník evropský

Křivatec žlutý

Černýš hajní

Udatna lesní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF tabule ke stažení

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková