Zaniklé vesnice Hol a Lhota

Popis trasyUmístění zastavení:

na lesní pěšině s červenou turistickou značkou, která vede podél železniční trati, poblíž mokřadu.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.0850056,14.6918539

Zde se nacházíte na dně bývalého Holského rybníka, na jehož břehu se rozkládala vesnice Hol. O této osadě jsou zmínky ve starých listinách v průběhu 14. a 15. století. První psaná zpráva o osadě je z roku 1346, od poloviny 15. století nejsou již o této vesnici žádné zprávy. Poslední zmínka o Holském rybníku je z roku 1785, kdy je uváděn v tzv. josefinském katastru.

Dále na jih, ve vzdálenosti 1,5 km od tohoto místa, se na nejvýše položeném místě Klánovického lesa (někdy též nazývaného Vidrholec) nacházela vesnice Lhota nad Úvalem s farním kostelem sv. Václava. Dnes se toto místo nazývá Na kostelíku patrně na paměť někdejšího kostela. Kostel sv. Václava byl nejprve dřevěný, koncem 14. století byl přestavěn na kamenný. Vesnice Lhota je v některých pramenech označována jménem Vidrholec, toto jméno po ní získal zdejší les. Osada náležela k tvrzi Květnice, první zmínka o ní je z roku 1352 a v roce 1558 je uváděna již jako zpustlá.

Na ochranu silnice vedoucí od Prahy na Kolín a Kutnou Horu byla v místech bývalé vesnice Lhota postavena myslivna, která stojí dodnes při státní silnici na kraji části lesa Vidrholce nazývaného Škvorecká obora. Tuto oboru obehnali páni z Lichtensteina zdí pro účel chovu vysoké zvěře. Pověst praví, že na stavbu zdi byl použit kámen ze zříceniny hradu Skara. Tento hrad stál někde mezi Úvaly a Květnicí, byl vypálen roku 1508 a není známo komu patřil. Nedaleko myslivny na místě, kde se patrně nacházel kostel sv. Václava, stojí dominanta zdejšího kraje – televizní retranslační věž.

Po vesnicích Hol a Lhota nezůstaly v lese patrné žádné zbytky staveb.

Dále vede trasa naučné stezky po červené turistické značce. Po cca 250 m odbočte doleva a po 150 m se dostanete k zastávce č. 3 – Žáku.

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková