Historie města Úvaly

Popis trasyUmístění zastavení:

na zelené turistické značce, na rozcestí.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.0882044,14.7059711

Četné archeologické nálezy, které byly vykopány od Úval směrem k Tuklatům dokazují, že zde člověk žil již v době předhistorické (kamenné nástroje, úlomky zdobených nádob, bronzové věci apod.). Výskyt železné strusky svědčí o vyvinutém průmyslovém ruchu. Vedla tudy známá Trstenická stezka (z Moravy přes Litomyšl, Chrudim, Kolín, Český Brod a Úvaly do Prahy).

Jméno dostaly Úvaly po skutečném úvalu, v němž se rozkládá nejstarší část města a jímž protéká potok Výmola, v dávných dobách mnohem mohutnější. Do roku 1921 se používal název Ouvaly. Není přesně známo, kdy byly Úvaly povýšeny na město, nejstarší zmínka o Úvalech jako městu pochází z roku 1654. Dokonce už V. Hájek z Libočan řadí Úvaly ve své kronice roku 1541 k tržním městečkům.

První listina, zmiňující se o Úvalech, je z doby Karla IV. (z roku 1361). Úvaly byly tehdy rozděleny na dvě poloviny, jedna náležela k tvrzi Hostýn a druhá pod škvorecké panství. Farností patřily Úvaly ještě v roce 1379 ke Lhotě nad Úvalem (viz. zastávka č. 2). Na hostýnské tvrzi (dnes jsou v tomto místě zemědělské objekty) se údajně roku 1247 narodil Arnošta z Pardubic. V roce 1489 byl na Trstenické stezce v Úvalech postaven most přes Výmolu a bylo zde na základě královského povolení z roku 1500 vybíráno clo. Roku 1560 přechází tvrz Hostýn a s ní i druhá polovina Úval do vlastnictví škvoreckého panství, které v té době patří rodu Smiřických. Tento rod vlastnil škvorecké panství až do roku 1621, kdy bylo zkonfiskováno. Během třicetileté války krátce vládne nad opuštěnými statky Smiřických Albrecht z Valdštejna, který je záhy prodává spolu se škvoreckým panstvím knížeti Karlu z Lichtenštejna. V držení pánů z Lichtenštejna byl zámek ve Škvorci až do roku 1929.

Barokní kostel Zvěstování P. Marie pochází z roku 1724. V kostele je vzácný hlavní oltář pocházející ze školy M. B. Brauna z roku 1720. Na spodní části náměstí Arnošta z Pardubic stál barokní zájezdní hostinec U lva z konce 18. století, který byl zbořen při stavbě nové školní budovy. Starší pseudorenesanční budova školy pochází z roku 1912. Významná je též socha Arnošta z Pardubic postavená J. Čapkem v roce 1857 na východním okraji města u železniční trati. Úvaly jsou rodištěm spisovatelky Marie Majerové.

Úvaly byly původně tržním městečkem. Rozvoj průmyslu zde nastal po výstavbě trati Olomouc-Praha v roce 1845. Na katastru Úval se nachází jedna z nejvýznamnějších staveb této trati. Jedná se o devítiobloukový viadukt přes údolí Výmoly. V polovině minulého století byl v Úvalech zřízen poštovní úřad, založen cukrovar a další továrny, význam města postupně rostl. V současné době má ve městě největší tradici zpracování masa a výroba uzenin, závod Benzina, dřevozpracující závod a menší strojírenské provozy.

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková