Ve vratech

Popis trasyUmístění zastavení:

na žluté turistické značce u dávné brány do opevněného hradiště – dosud se zachoval místní název Ve vratech.

Technický stav: infopanel chybí
GPS souřadnice: 49.9733847, 14.4069647

Vrch Šance (380 m.n.m.) leží v severní části areálu zaniklého keltského oppida Závist (název podle osady při úpatí kopce), které bylo nejstarším a největším známým opevněním správním, kultovním a hospodářským na uzemí Čech. Větší a starší centrální část oppida leží na protějším kopci Hradiště. Název „Šance“ vychází ze staršího pojmenování mohutných valů opevnění, které vzniklo až v pozdní době laténské (2. čtvrtina l. stol. př. Kr.).

Velmi dobře dochované valy na Šancích nevznikly rozpadem nebo destrukcí obvyklé oppidální hradby z hlíny a kamene s vnitřní dřevěnou armaturou a s nasucho stavenou kamennou zdí v líci. Opevnění zde bylo budováno jinou netradiční a ve své době moderní stavební technikou. Základní článek fortifikace Šancí tvořil velký val, který byl již od počátku stavby budován ne jako hradba, ale jako skutečný valovitý násep z kamenů a zeminy. Šířka valu při jeho úpatí je místy až 25 m, jeho výška ještě dnes po více než 2000 letech dosahuje až 8 m. Na koruně valu stála původně ještě dřevěná palisádová předprseň ke krytí obránců. Dalším článkem opevnění byl příkop před valem, široký i přes 10 m a dosud i 4 m hluboký, který probíhal po celé severní straně opevnění a nebyl realizován jen v méně ohrožených úsecích chráněných strmými srázy.

Jižní strana Šancí je směrem k centru oppida na Hradišti neopevněna a val o celkové délce přes 2 km byl oběma konci napojen na nepřístupné skály nad Břežanským dolem. Takto opevněná plocha na Šancích měla na sklonku existence oppida sloužit snad jako refugium (útočiště) pro obyvatelstvo otevřených sídlišť širokého okolí.

Staré místní jméno polohy „Ve vratech“, kde se nyní nacházíte, vychází z podoby průchodu staré přístupové cesty valem v místě jedné ze dvou původních bran – „Šancí“. Jedinečné a dobře dochované pravěké opevnění neobvyklého typu je s celým územím Šancí jako součást keltského oppida Závist národní kulturní památkou.

Zpracováno podle autorů P. Drdy, K. Motykové a A. Rybové 1978 – 1990.

 

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková