Dřeviny přírodní rezervace Šance

Popis trasyUmístění zastavení:

na rozcestí u dřevěného altánu, který stojí přímo pod valem.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 49.9706061, 14.4109528

Výskyt dřevin v přírodní rezervaciŠance (PR) je dán velmi různorodými stanovištními podmínkami na tomto území.

Odráží také různé způsoby hospodaření v území. Najdeme zde původní a stanovištně odpovídající doubravy s přimíšenou břízou, habrem, bukem, borovicí i babykou na většině plošin území i na jižních a západních svazích. Na spodních částech svahů najdeme především akát z výsadeb okolo začátku 20. století. Jde o nepůvodní dřevinu pocházející z Ameriky, která nevhodně ovlivňuje okolní prostředí. V údolních partiích nacházíme suťové javořiny s javory mléčem, klenem a babykou, lípou srdčitou, jilmem polním, jasan ztepilý, jeřáb obecný a jeřáb muk. Najdeme zde i uměle založené porosty smrku ztepilého, modřínu evropského, borovice černé a dubu červeného, vedle nich se zde vyskytují jednotlivě i douglasky tisolisté a borovice vejmutovky, což jsou všechno stanovištně nepůvodní dřeviny. Ve vlhčích partiích okolo potoků jsou potoční olšiny s olší lepkavou a vrbou bílou, vtroušeně s topolem osikou a vrbou jívou. V keřovém patře najdeme na výslunných partiích skalník celokrajný, dřín, na okrajích lesa i v některých partiích uvnitř pak trnku, bez černý a červený, pámelník poříční, kalinu, lísku, brslen, šípkovou růži, hlohy, meruzalku srstku, svídu krvavou, krušinu olšovou, řešetlák počistivý.

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková