U Podleského mlýna

Popis trasyUmístění zastavení:

u silnice na břehu Podleského rybníka, před hrází s památnými duby a poblíž bývalého mlýna.

Technický stav: nepoškozený
GPS souřadnice: 50.04862278,14.59572028

Podleský mlýn    
(kresba Mgr. arch. Jiří Jindřich)    

Podleský rybník

Došli jsme na břeh rybníka, který je se svými 14 hektary druhý největší v Praze. Stáří rybníka přesně neznáme, je však pravděpodobné, že patřil k nejstarším v této oblasti a byl tedy vybudován koncem 15. nebo začátkem 16. století. Traduje se, že rybník vybudovali turečtí zajatci. Na hrázi se zachovaly dva staré duby, jejichž stáří určitě převyšuje 300 let.

    Podleský rybník
    s mlýnem na Klauserově mapě z roku 1715

Podleský mlýn

K rybníku patřil od středověku mlýn, který můžete vidět pod hrází. Podleský mlýn byl vždy svobodný, v podstatě nezávislý na vrchnosti, i když voda, která jej poháněla, byla knížecí. Z toho vyplývaly i některé povinnosti k uhříněveskému statku, např. roční úrok 12 zl. 10 kr. Mlynář byl též povinen odvádět z každé krávy 3 libry másla uhříněveskému faráři. K mlýnu přináleželo i velké hospodářství, v 18. století k němu patřilo 26 jiter (cca 0,57 ha) polí a 6 jiter zahrad. Mlýn byl v provozu až do druhé světové války. V následných letech byl využíván k různým účelům. V současné době jsou stavby ve velmi špatném technickém stavu a historický ráz komplexu je do značné míry setřen.

Pověst o Kapřivce

Pověst vypráví, že v rybníku žila vodnička Kapřivka, která se zamilovala do mlynáře. Ten její city využíval pouze k vlastnímu obohacení a dal před ní přednost bohaté statkářce. Zklamaná Kapřivka je nakonec oba utopila.

laně s mladými    
čtyřletý   
jelen s přijímačem GPS  

Chov jelenů

Dále pod hrází za tokem potoka se nalézá experimentální farma, kde jsou chováni jeleni evropští. Farma je provozována Oddělením etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby a slouží ke studiu biologie chování zvířat. V jednotlivých ohradách je 50 jelenů a laní spolu se svými mladými. Smyslem výzkumu je jednak základní vědecké poznání, aplikovatelné i na jiné druhy zvířat, jednak stanovit vzorce chování zvířat chovaných v zajetí, které se pak uplatňují především v oblasti farmových chovů jelenovitých, jichž je v České republice již přes 400. Je zde zkoumána dominance samců, mateřské chování laní, principy výběru reprodukčního partnera atd. Pro účely výzkumu jsou zvířata vybavena obojky s přijímači GPS a čipy zaznamenávajícími jejich pohyb.

    laně s mladými

V menší ohradě u Podleského mlýna je chováno 6 jelenů milu, kteří v Číně, odkud pocházejí, vyhynuli a přežívají dnes pouze v zoologických zahradách, oborách a na farmách. Někteří jedinci shazují parohy i dvakrát ročně.

 

 

 

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková