Dubeč – u tvrze

Popis trasyUmístění zastavení:

v Dubči v Netlucké ulici u vstupu do areálu bývalé tvrze.

Technický stav: nepoškozený
GPS souřadnice: 50.0627425, 14.59602528

nejstarší dochovaný pohled na Dubeč    
malba neznámého autora dle fotografie z roku 1872    

Z historie Dubče

Naši pochůzku po naučné stezce začínáme (či končíme) v historickém centru Dubče – prastaré osady, vzniklé při brodu přes Říčanský potok na okraji hraničního hvozdu nazývajícího se údajně Lipsko, který odděloval přemyslovskou pražskou kotlinu od slavníkovského Kouřimska. Od tohoto listnatého, zřejmě převážně dubového lesa, Dubeč odvozuje též svůj název.

První písemná zmínka o obci je z roku 1088 v dokumentu, kterým král Vratislav založil kapitulu vyšehradskou.

Druhým významným letopočtem je rok 1502. Tehdy povýšil král Vladislav Jagellonský, na přímluvu tehdejšího majitele Dubče a svého významného úředníka, rytíře Jana Dubečského z Dubče, obec na městečko.

fotografie

V. F. Červeného z roku 1884

 

Václav František Červený

Do třetice připomeňme datum 1819, kdy se v Dubči narodil její nejslavnější rodák, Václav František Červený – celosvětově významný vynálezce a výrobce hudebních nástrojů, jeden z těch, kteří v předminulém století vytvářeli slávu českého průmyslu.

O znaku městské části

Současný znak Dubče vychází z erbu dalšího z jeho majitelů – rodu Zapských ze Zap. Znak, který zachovává podobu původní barokní pečetě, doplněný o mluvící znamení dubu, byl udělen obci v roce 1994.

 

Dubeč a Dubeček

Dubečská tvrz v dobách své největší

slávy koncem 16. století (rekonstrukce Mgr. arch. Jiří Jindřich)

Součástí Dubče je dnes i Dubeček s kostelem sv. Petra, který byl až do konce 15. století samostatnou osadou. Obě části jsou dnes již stavebně propojeny.

Nejbližší dochované památky

Vstoupíte-li dále do areálu bývalého knížecího dvora, můžete se potěšit pohledem na opravený barokní špýchar či zbytky renesanční tvrze, která byla svědkem významného jednání mezi Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem v červnu roku 1608.

Panská zahrada

K prohlídce vás zve z prostředků Evropské unie obnovená Panská zahrada, která zde navazuje na naučnou stezku. Dále za Panskou zahradou můžete dojít podél Říčanky až do chráněného území Lítožnice.

 

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková