U židovského hřbitova

Popis trasyUmístění zastavení:

u branky v ohradní zdi židovského hřbitova.

Technický stav: n
GPS souřadnice: 50.03898556,14.59940667

Židovský hřbitov

Hřbitov před vámi o celkové rozloze 3284 m2 čítá asi 300 náhrobků v několika řadách orientovaných severojižním směrem. Jsou většinou z pískovce, některé z mramoru. Na náhrobcích je možné vidět tradiční symboly, na 9 stélách levitskou konvici, na dvou kohenské ruce, občas se vyskytuje Davidova hvězda a rostlinné motivy. Zajímavé jsou rozsáhlé nápisy i v češtině např. na stélách rodiny Engelmanovy a Meissnerovy spolu s hebrejským epitafem. Nejstarší náhrobek na hřbitově pochází z roku 1719. Do nacistické okupace byla majitelkou hřbitova židovská náboženská obec.

Náhrobky na hřbitově bylyv minulosti několikrát poničeny. Dnes je hřbitovopraven především díky iniciativě místních obyvatel.
Židovský hřbitov na fotografii z roku 1910   

 

Prosíme,

chovejte se k této kulturní

památce slušně, nesnažte se na hřbitov

vstupovat bez předchozí

dohody se správcem.

Jedná se o pietní místo.

 

Symbol konvice označuje místo posledního odpočinku  levity, neboť povinností levitů je omývat ruce kohenům před kněžským požehnáním. Toto požehnání se dává gestem obou rukou s roztaženými prsty. Symbolická dvojice rukou tedy znamená, že je zde pohřben kohen, potomek prvního velkokněze Árona. Často tito lidé používali příjmení, Kohen, Kohn, Katz nebo Kahn.

 

Zaniklá židovská obec v Uhříněvsi

V Uhříněvsi bylo židovské osídlení nejpočetnější v pražském okolí. V písemných pramenech je uvedeno, že židovská rodina tu byla usazena již kolem roku 1670. Familiantský zákon z roku 1727 určoval nejvyšší počet židovských rodin, které směly v českém království bydlet. V Uhříněvsi žilo v 18. století 16 povolených židovských rodin, jejichž jména jsou zachována na náhrobcích židovského hřbitova. Ve 30. letech 20. století bydlelo v Uhříněvsi 45 rodin hlásících se k židovskému náboženství. Po nacistickém holocaustu (shoa) se v roce 1945 vrátilo pouze 6 příslušníků dříve početné židovské komunity, do níž spadalo 33 okolních obcí. V roce 2000 zasadila reformní synagoga Finchey z Londýna na památku obětí shoa pamětní dub.

   Synagogu naleznete na ulici
   Přátelství kousek za Novým náměstím.

Synagoga

Byla vystavěna z peněžitých sbírek v roce 1848 v ojedinělém klasicistním slohu. Do té doby se členové náboženské komunity shromažďovali v dřevěné modlitebně, v pozdější době pak v soukromém domě.

Bohoslužby se zde konaly až do nacistické okupace. Po válce budova sloužila jako sklad a po roce 1949 byla adaptována na prádelnu. V polovině 90. let byla synagoga vrácena Pražské židovské obci. Ta ji dnes pronajímá ke komerčním účelům.
 

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková