U rybníka Podlesák

Popis trasyUmístění zastavení:

na západním břehu rybníka Podlesák.

Technický stav: nepoškozený
GPS souřadnice: 50.04691389,14.59374778

  Kosatec žlutý

Proč se rybník jmenuje Podlesák?

Dnes je pro nás trochu nesrozumitelný název Podleský rybník. Za svůj název vděčí tomu, že na jeho severní straně se rozkládal velký les, zbytek původního hvozdu, který pokrýval ještě v 10. století převážnou část Čech. Ve středověku se výměra lesů rychle zmenšovala, protože dřevo bylo využíváno jako stavební materiál i jako topivo a les překážel v zemědělské výrobě.

Kolem roku 1870 byl vykácen i zbytek Velkého lesa a původní název rybníku ztratil opodstatnění.

Návrat lesa

Tento stav naštěstí netrval dlouho. Koncem 19. století vedl větší zájem o přírodu mimo jiné k zakládání tzv. Okrašlovacích spolků. Díky nim se opět začaly zalesňovat prostory, které byly do té doby holé. Druhou stránkou však bylo, že k zalesňování se ve velké míře používalo nevhodných dřevin, borovice, modřínu, smrku i akátu. Přesto můžeme být našim předkům vděčni, že dokázali zvrátit nepříznivý trend ve vývoji lesnatosti. Paradoxně přispěla k vývoji lesnatosti i socialistická zemědělská velkovýroba. Mnohé podmáčené pozemky byly ponechány neobdělané a u nich došlo k jejich přirozenému zalesnění spontánním náletem. I tady pak platí, že příroda si leckdy pomůže sama a mnohem moudřeji a přirozeněji, než by to dokázal člověk.

Kachna divoká (samec v letním šatu)

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková