Přírodní park Říčanka

Popis trasy



Umístění zastavení:

u pěšiny na severozápadním břehu rybníka v Rohožníku.

Technický stav: nepoškozený
GPS souřadnice: 50.05919472,14.58767028

Ocún jesenní    

Přírodní park

Jednou z kategorií chráněných území je přírodní park. Tato forma ochrany je určena pro plošně rozlehlejší území, jež mají přírodní hodnoty a zároveň je lze využít k rekreaci. Na území hl. města Prahy bylo vyhlášeno 11 přírodních parků. Jedním z nich je přírodní park Říčanka. Byl vyhlášen v roce 1984 na ploše 497,7 hektaru. Rozkládá se podél Říčanky mezi Kolovraty a Běchovicemi. Na území parku se dosud uchoval ráz venkovské krajiny, kde se střídají pole, louky a rybníky s většími i menšími lesními porosty. Bohužel i sem se tlačí městská zástavba.

Pěvuška modrá

Co zde roste?

Nejcennějším lesním ekosystémem je tu Uhříněveská obora – habrová doubrava se starými duby a bohatým podrostem hájových rostlin. Velmi zajímavý je výskyt ochmetu, který zde dosahuje v rámci Čech jihozápadní hranice svého rozšíření. Kolem potoka Říčanky je úzký pruh údolního luhu s průvodními druhy vyšších rostlin křivatec žlutý, čarovník obecný, střemcha obecná, ostřice lesní a čistec lesní. Louky jsou převážně kulturní, bez zvýšené přírodovědné hodnoty, místy jsou zamokřené a pak se zde vzácně vyskytuje například kosatec žlutý a ocún jesenní.

Co zde létá?
Při ornitologickém průzkumu bylo v rámci přírodního parku zjištěno přes 80 druhů ptáků. K zajímavějším patří holub hřivnáč, pěvuška modrá, ťuhýk obecný, šoupálek dlouhoprstý i krátkoprstý a moudivláček lužní.

 

 

 

Stáhnout tabuli v PDF

 

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková