Pod lomem

Popis trasyUmístění zastavení:

pod lomem Rohožník.

Technický stav: nepoškozený
GPS souřadnice: 50.05513056,14.58337306

  Vrch Rohožník byl ještě v období první republiky bezlesý.

Hřbet Rohožníku

je tvořen horninami libeňského souvrství ordoviku. Nejtvrdší jsou lavice řevnických křemenců, jejichž mocnost dosahuje místy až 420 centimetrů. Střídají se s polohami jílovitých břidlic. Toto střídání svědčí o tom, že se měnily poměry v ordovickém moři – v období usazování křemenců bylo moře hlubší a sedimentace byla klidnější. Později došlo k horotvorným pohybům, při kterých byly horniny ve zdejších lomech zvrásněny. V menším lomu nám intenzitu horotvorných pochodů dokládá vrása ve tvaru písmene M, naproti tomu ve větším lomu můžeme pozorovat mohutnou křemencovou lavici, která těmto vrásnícím pohybům odolala.

Zdejší horniny byly používány mimo jiné na dláždění ulic jako tzv. kočičí hlavy. V minulosti jimi byla vydlážděna převážná část pražských ulic. V současné době se s nimi setkáme již jen vzácně.

Skokan zelený    

Obojživelníci v okolí stezky

V rámci přírodovědeckého průzkumu byla ve zdejším přírodním parku zjištěna celá řada obojživelníků, což svědčí o poměrně nenarušeném prostředí.

    Ropucha zelená

Můžeme zde pozorovat skokana hnědého i zeleného, ropuchu obecnou a zelenou a kuňku obecnou.

 

 

 

 

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková