Na břehu Říčanky

Popis trasyUmístění zastavení:

u brodu přes Říčanku.

Technický stav: nepoškozený
GPS souřadnice: 50.05384,14.58951417

Potok Říčanka

Nejvýznamnějším městem na toku Říčanky jsou Říčany, které také daly potoku jeho název.

Jeho údolí je většinou mělké a poměrně úzké. Zajímavý je úsek v Uhříněveské oboře, kde je koryto potoka silně zahloubené ve sprašových sedimentech. Podél toku je vyvinut většinou úzký luh, který se někdy redukuje pouze na břehové porosty. V botanické rekonstrukční mapě jsou kolem Říčanky uváděny převážně luhy a olšiny. V některých částech území je kolem toku i širší niva, zde tvořená převážně lukami. Avšak předchozí období zemědělského obhospodařování nebo i současné využití části jako výběhy pro koně a další zvířata nedává na části pozemků možnost přežití původním lučním společenstvům.

Bažant obecný
Cvrčilka říční
Konipas bílý

Ptactvo v okolí stezky

Při ornitologickém průzkumu přírodního parku Říčanka byla zjištěna celá řada vodních ptáků, kromě dnes již běžné labutě velké je to například potápka roháč, potápka malá a čírka obecná. V okolí pak se vyskytují cvrčilka říční, konipas bílý, bažant obecný a skřivan polní.

 

 

 

 

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková