Lom v Dubči

Popis trasyUmístění zastavení:

pod lomem v Dubči v ulici V Rohožníku (pozemek je oplocen).

Technický stav: nepoškozený
GPS souřadnice: 50.0594925,14.59300139

Stojíme u jedné části přírodní památky Rohožník – Lom v Dubči. Geologická minulost zdejšího území je velmi stará. Nejstarší horniny v této oblasti pocházejí z prvohor, z ordoviku. Asi před 460 miliony let se zde na dně tzv. Pražské pánve rozlévalo moře. Z pevniny sem potoky a řeky přinášely především písčitý materiál. Dno pánve klesalo a tak se zde v průběhu času uložily stovky metrů usazenin, ze kterých časem vznikly břidlice, pískovce a křemence.

geologická mapa okolí Dubče

 

 

 

Po ústupu prvohorního moře, asi před 390 milióny let byly usazeniny na dně pánve zvrásněny horotvornými pohyby. Ty vedly i k posunu obrovských bloků hornin podél vertikálních zlomů. Pohyby byly především vertikální a vzácně i horizontální. V lomu je odkryta plocha zlomu v ordovických řevnických křemencích, na níž je zřetelně vidět horizontální rýhování. Horninové součástky jedné plochy ryly jako do tabule do druhé plochy. Jedná se o jeden z vzácných důkazů o horizontálních posunech v době vrásnění.

Druhá část zdejšího chráněného území – lom v Rohožníku, je založen ve stejném pruhu řevnických křemenců, které jsou písčitou facií libeňského souvrství ordoviku. Vzhledem k tomu, že tyto horniny jsou relativně tvrdé, byly vypreparovány odnosnou činností Říčanky z nadložních a podložních jílovitých hornin. V podloží to jsou jílovité břidlice dobrotivského souvrství (dobrotiv) a v nadloží jílovité břidlice libeňského souvrství (beroun).

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková