Vyhlídka na Dalejský háj

Popis trasyUmístění zastavení:

na okraji plošiny poblíž místa, kde pěšina se žlutou turistickou značkou začíná sestupovat do údolí.

Technický stav: zastavení je nepoškozené
GPS souřadnice: 50.04075750, 14.3628922

Dalším charakteristickým druhem šipákové doubravy a teplomilných lesních lemů je jetel alpínský (Trifolium alpestre L.), vytrvalá bylina, vysoká 15 – 30 cm, s přímými lodyhami. Kvete od června do srpna.
Kresba: Jan Hora

Protilehlý svah a plošinu nad ním, o celkové rozloze 28 ha, pokrývá lesní porost Dalejského háje. Je to jeden z mála listnatých hájů v Praze, kde se historickým průzkumem prokázalo nepřetržité trvání lesa během středověku. Hájovna ukrytá v lese se připomíná již začátkem 18. století. Návaznost na přirozený lesní porost před osídlením krajiny člověkem zde musela být zachována, alespoň na části dnešní plochy, protože jinak by se zde až do dnešní doby nezachovala přirozená a bohatá společenstva lesních dřevin, křovin a bylin. Podle sklonu terénu a střídajících se devonských hornin různého složení a chemismu jsou zde vyvinuty odlišné typy lesních společenstev:

  • habrová doubrava – ve svrchní části svahu na třebotovských a chotečských vápencích, na hluboké výživné půdě hnědozemního typu, s bohatým bylinným patrem a typickými druhy, jako je svízel lesní, lipnice hajní, violka divotvárná a další,
  • biková doubrava – na střední části svahu na dalejských břidlicích, které jsou tvořeny mikroskopickými zrny vápence a křemene s hojnou příměsí sirníků a hydroxidů železa, na mělké, odvápněné půdě hnědozemního typu, s chudým bylinným patrem a typickými druhy, jako je kostřava ovčí, bika hajníčernýš luční,
  • šipáková doubrava – na malých plochách na hraně údolí na šedých zlíchovských vápencích, na mělké půdě typu rendziny, s bohatým bylinným patrem a typickými druhy, jako je dřín, dub šipák, plamének přímý, kakost krvavý apod.
  • lipová javořina – na prudkých svazích do údolí Dalejského potoka, na zlíchovských vápencích, na suťovitých mělkých půdách typu rendziny, s typickými druhy dřevin a bylin, jako je lípa velkolistá, javor mléč, líska, meruzalka alpinská, dymnivka dutá apod.

 

 
 
 
Sasanka hajní – Anemone nemorosa L.
Sasanku hajní zastihneme v jarním období v habrové doubravě. Kvete bíle od března do května. Okvětí není rozlišeno v kalich a korunu. Vysoká je 10–25 cm, listy mají podobu trojčetného přeslenu řapíkatých listenů. Roste od nížin až do hor, hojná.
Kresba: Jan Hora

V suťovém lese Dalejského háje roste dymnivka dutá – Corydalis cava (L.) Schweigger et Koerte – bylina vysoká 10–30 cm. Druhové jméno je odvozeno od v zemi ukryté duté hlízy. Kvete od března do května květy bílými až nažloutlými, ale také narůžovělými nebo fialovými. Roste roztroušeně v hájích a světlých lesích od nížin do podhůří. Pozor, je jedovatá! Kresba: Jan Hora

 

zimní vzhled

letní vzhled
Dub pýřitý, šipák – Quercus pubescens Willd. Strom až 20 metrů vysoký, listy střídavé, malé, tvarem podobné listům dubu zimního, vespod hustě pýřitě chlupaté; rovněž plodová číška šedě vlnatě chlupatá. Jednodomá rostlina se vzpřímeným samičím květenstvím a převislými samčími jehnědami. Dominantní druh doubrav v submediteránní oblasti, v Čechách je severní hranice jeho rozšíření (zimní vzhled)
Kresba: Jan Hora
Brouk roháč obecný – Lucanus cervus – vzácně obohacuje faunu Dalejského háje. Samičky jsou menší, bezrohé, samečkové 35 – 75 mm velcí. Velmi proměnlivý druh. Obývá staré doubravy, ale vzácně i ojedinělé stromy. Larvy se vyvíjejí v trouchu pařezů. Není hojný, je chráněný. Kresba: Jan Hora

 
Nyní sejdeme dolů do údolí, abychom se napojili na hlavní tah NS Prokopským údolím. Pod svahem, ještě v houštinách porostu, předtím než stezka podejde trať lokálky, vyvěrá pramen, jenž má značný obsah rozpuštěného iontu vápníku, který se pod výtokem sráží jako uhličitan vápenatý v podobě pěnovce (nezpevněného travertinu). Pramen je pitný (jeho voda byla sledována) a nevysychá ani ve velkých obdobích sucha.

 

Stáhnout tabuli v PDF

 

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková