Úvodní

Popis trasyUmístění zastavení:

po odbočení z Hlubočepské ul. asi 20 m za rozcestníkem na cyklistické stezce A 111.

Technický stav: zastavení již neexistuje
GPS souřadnice: 50.041249167, 14.4048222

Vážení a milí návštěvníci,

zveme Vás na naučnou stezku Barrandovské skály – Chuchelský háj, kterou jsme pro Vás nejdříve v terénu a nyní i v této internetové podobě s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy připravili.

Rádi bychom Vám prostřednictvím čtrnácti virtuálních zastávek přiblížili zdejší geologické, paleontologické, zoologické, botanické i kulturně historické zajímavosti, na něž je tato část Prahy (většina je v katastrálním území Velké Chuchle) tak bohatá.

Nahlédneme až do období prvohor, kdy se zde rozlévalo moře. Usazeniny, které se tehdy na mořském dně ukládaly, daly později vznik dnešním skalním útvarům. Vývoj zde byl také ovlivňován činností blízkých podmořských sopek. V posledních staletích se na změnách zdejší krajiny výrazně podílel člověk těžbou surovin, výstavbou silnice a železnice a výsadbou nepůvodních druhů rostlin.

V území mezi Hlubočepy a Velkou Chuchlí jsou jedinečné geologické profily odkrývající jednotlivé mořské uloženiny staršího úseku spodního devonu a silurského útvaru.

Stáří uloženin se přibližně pohybuje mezi 390 – 430 miliony let. Na naší cestě budeme sledovat uloženiny od mladších ke starším (směrem k jihu).

 

 

Stratigrafická tabulka
Ve zjednodušené stratigrafické tabulce najdete pro svoji lepší orientaci jednotlivá období geologické minulosti Země tak, jak šla za sebou. Tato období se dále člení ještě na nižší jednotky a každá z nich je vždy charakterizována vůdčími (typickými) zkamenělinami. Pro rozhraní mezi jednotkami je stanoven tzv. stratotyp, což je charakteristický geologický profil. Ten je mezinárodně chráněný před poškozováním. Období siluru a devonu, z nichž pocházejí uloženiny, které jsou vidět na trase naučné stezky, jsou vyznačena barevně. Jejich podrobnější stratigrafické tabulky najdete u jednotlivých zastávek. Uvedené stáří se vztahuje vždy ke spodní hranici jednotlivých útvarů.

éra útvar stáří(mil. let)
 Čtvrtohory (kvartér) 1,6 (1,8) 
 Třetihory
 (terciér)
 NEOGÉN 23 
 PALEOGÉN 65 
 Druhohory
 (mesozoikum)
 KŘÍDA 135 
 JURA 205 
 TRIAS 250 
 Prvohory
 (paleozoikum)
 PERM 290 
 KARBON 355 
 DEVON 417 
 SILUR 438 
 ORDOVIK 500 
 KAMBRIUM 540 
 Starohory (proterozoikum) 2500 
 Prarohory (archaikum)

Tyto odkryvy patří ke klasickým – byly zkoumány již Joachimem Barrandem v pol. 19. st. – a dovolí nám nahlédnout do geologické minulosti. Odkrývají stavbu hornin, ukazují nejen jejich charakter, ale i tektonické porušení.

Geologické uloženiny na trase naučné stezky mají různé minerální složení. Jsou to vápence s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého, slabě vápnité břidlice, vyvřelé horniny diabázy bohaté na nejrůznější druhy minerálů. Toto rozdílné minerální složení se odráží jak v počtu druhů rostlin i drobných živočichů žijících na jednotlivých horninách, tak v jejich druhovém složení. Nejvíce charakteristických druhů roste a žije na vápencích. Takovému souboru říkáme vápnomilná společenstva. Některá z nich uvidíme na dalších zastávkách naučné stezky.

Věříme, že poznání zajímavosti zdejší živé i neživé přírody i kulturních památek přispěje k jejich lepší praktické ochraně a k jejich zachování pro budoucí generace. Stezka Vás provede přes několik chráněných území (národní přírodní památku Barrandovské skály, přírodní rezervaci Chuchelský háj a přírodní rezervaci Homolku). Pokud se s nimi budete chtít seznámit „živě“ a nejen takto virtuálně – což Vám samozřejmě doporučujeme – pak Vás prosíme o dodržování pravidel ochrany. Zajímavé rostlinky nebo živočichy si prohlédněte nebo vyfotografujte, ale neničte je. Na paleontologických lokalitách můžete sbírat zkameněliny v suti, ale neuvolňujte kameny ze skalních stěn.

Přejeme Vám příjemnou a zajímavou cestu a děkujeme Vám za šetrný přístup k přírodě i k vybavení naučné stezky.

 

 

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková