Profil u kapličky

Popis trasyUmístění zastavení:

na cyklistické stezce (ul. Zbraslavská) za Barrandovským mostem, těsně za místem, kde je silnice sevřena z levé strany železniční tratí a z pravé skálou.

Technický stav: zastavení již neexistuje
GPS souřadnice: 50.038805,14.40450278

Při stavbě staré silnice vznikl odkryv, který je stratigraficky významný – je zde důležitá hranice rozhraní spodnodevonských stupňů prag a zlíchov – a slouží jako stratotyp (standardní profil).

 

a) Nejstarší vrstvy v levé části, tzn. deskovité vápence s vložkami vápnitých břidlic, patří pražskému souvrství spodního devonu.

b) Nad nimi dochází k významné změně v sedimentaci: usadila se poloha vápenců složených hlavně z vytříděných velmi drobných organických zbytků, v nichž jsou patrny stopy podmořských skluzů, které se jeví jako časté detailní zvrásnění nebo střídání vrstev.

c) V nadloží těchto vrstev pak leží mocná lavice nevrstevnatých vápenců, která představuje mořskými proudy transportovanou drť hornin a organismů tvořících patrně jihovýchodně od našeho stanoviště korálové útesy s velmi bohatou devonskou zvířenou.

 

Sveřep vzpřímený (Bromus erectus)

Vegetace

Nad profilem je zbytek původního tvaru křovinaté stráně. Hlavní trávou na otevřených plochách je sveřep vzpřímený (Bromus erectus), což je tráva s centrem rozšíření v západním středomoří.

Korálové útesy

Korálové útesy jsou velmi starými ekosystémy, existují patrně již 500 milionů let. Vznikají v mělkých a teplých tropických mořích činností korálů – živočichů ze skupiny žahavců (láčkovců) – a za přispění mnohých dalších živočichů a mořských řas.

Korálové trsy jsou tvořeny množstvím jedinců – polypů, každý z nich má vytvořenou vlastní schránku z uhličitanu vápenatého a jednotlivé schránky se na sebe napojují.

Koráli rostou pouze v mělkých vodách okolo ostrovů, kde mají dostatek kyslíku a slunečního světla (do hloubky několika metrů pod hladinou), a ke svému životu potřebují teplotu vody okolo 20oC.

Pokud vlivem pohybů zemské kůry ostrov začne klesat, pak koráli tento pokles vyrovnávají dalším růstem a snaží se tak držet v blízkosti mořské hladiny. Jestliže ostrov dále klesá až nakonec zcela zmizí pod vodou, zůstává útes jako prstencový val – tvoří atol. Je-li pokles rychlejší než schopnost růstu korálů (mohou přirůst až 25 mm za rok), klesá atol stále hlouběji, až se dostane do hloubek, kde již koráli nemohou žít, a celý atol odumírá.

Trhliny a štěrbiny v útesu poskytují množství rozmanitých úkrytů a bohaté zdroje potravy a stávají se tak domovem i množství dalších živočichů (ekosystémy korálových útesů jsou vůbec nejrozmanitějšími na celém světě, ale bohužel jsou snadno zranitelné – například znečištěním, nadměrným lovem nebo bouráním útesů).

 

Stratigrafická tabulka

Zde uvádíme podrobnější stratigrafické schéma devonu, kde jsou ukazujícím prstem vyznačeny vrstvy geologického profilu, před nímž právě stojíte.

 

Stáhnout tabuli v PDF

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková