Barrandovské skály – Malá Chuchle

Krátká stezka po rovinaté asfaltce - cyklostezce mezi tratí a Barrandovskými skalami  z Hloubětína do Malé Chuchle, lze si ji prodloužit volně navazující naučnou stezkou Chuchelský háj. Je sjízdná s kočárky a na jejím konci je pěkné dětské hřiště, nevýhodou trasy je ale silný hluk z dopravy ze souběžné strakonické výpadovky a železničního koridoru a bohužel je nutné také počítat s neukázněnými řidiči nerespektujícími zákaz vjezdu. Možnost občerstvení na trase není.

Chuchelský háj

Kratší stezka mezi Velkou a Malou Chuchlí přes Chuchelský háj většinou po asfaltové lesní cestě, která je pro převýšení trochu náročnější. Lze si ji prodloužit na ní z Malé Chuchle volně navazující NS Barrandovské skály. Dá se projet i s kočárkem, v tom případě je výhodnější vyjít z Velké Chuchle, aby se prudším svahem sestupovalo. Stezka je obsahově pestrá a atraktivní pro děti - po cestě jsou dvě dětská hřiště, vyhlídka, altánky a zookoutek.

Dubeč – Uhříněves

Středně dlouhá fyzicky nenáročná stezka vhodná i pro kočárky. Vede rovinatým terénem po asfaltce a po místy blátivých pěšinách kolem rybníků, lomů, po louce i lesem. Možnost občerstvení je pouze na začátku a na konci stezky. Stezku si je možné zkrátit a od 6. zastavení sejít k autobusové zastávce MHD.

Keltská naučná stezka

Kratší stezka vede lesem místy dávného keltského osídlení. Není vhodná pro kočárky (prudší stoupání a klesání po skalnatém terénu). Na trase je několik pěkných vyhlídek a altánek s posezením. Možnost občerstvení tu není.

Klánovický les

Dlouhá okružní stezka, kterou je ale snadné si zkrátit, se prolíná s dalšími stezkami (NS Lesní galerie, NS Lesní galerie 2 a NS Po stopách středověké vesnice). Vede rovinatým terénem většinou po nezpevněných cestách. Je vhodná i pro kočárky, rizikem může být bláto po deštích. Na trase je dětské sportoviště, u každého infopanelu je lavička nebo posezení se stolkem. Možnost občerstvení je na počátku (a konci) stezky.

Zdánlivě chaotické číslování zastávek naučné stezky je způsobeno tím, že stezka Klánovický les vznikla původně jen s deseti zastávkami, ale její autoři na trase postupně doplnili ještě dalších sedm zastávek číslovaných podle pořadí svého vzniku.

Milíčovský les

Středně dlouhá okružní stezka (začátek a konec blízko sebe) rovinatým terénem po asfaltových nebo širokých štěrkových cestách, jen malý kousek vede lesní pěšinkou. Je sjízdná s kočárkem, na trase najdeme lavičky, altánky, dětská hřiště, výběhy hospodářských zvířat. Možnost občerstvení je u zastávky MHD na začátku a konci stezky.

Modřanská rokle

Kratší fyzicky nenáročná stezka rovinatým terénem po asfaltce podél Libušského potoka, velmi dobře sjízdná s kočárkem a atraktivní pro děti. Jednotlivá zastavení jsou doplněna o různé kvízy, na trase je možnost občerstvení i dětské hřiště. Na konci stezky volně navazuje kratičká naučná stezka Údolí studánek, která je ale pouze pro pěší.

Mýto

Krátká, fyzicky nenáročná okružní stezka procházející přírodní rezervací Mýto, která je součástí přírodního parku Rokytka. Vede rovinatým terénem většinou po lesních a lučních cestách a pěšinách, které mohou být místy podmáčené. Dá se projet kočárkem a na trase je dětské hřiště.

Obora Hvězda

Středně dlouhá stezka procházející pestrým terénem- lesem, kolem rybníku, mokřadu, louky, potůčku i skály a samozřejmě kolem letohrádku. Nemá vyznačenou žádnou trasu a jednotlivá zastavení, která na sebe obsahově nenavazují, jsou rozmístěna u cest po celém areálu obory Hvězdy, ale lze se řídit číselnou posloupností jednotlivých zastavení a plánkem obory s umístěním všech číslovaných zastávek, který je na všech infopanelech. Terén je fyzicky nenáročný, převážně rovinatý, některé cesty jsou asfaltové, jiné lesní nebo pěšiny. Lze je projet s kočárkem (jízda na kole je v celé oboře zakázaná), je tu dětské hřiště, u cest mnoho laviček a v letohrádku možnost občerstvení.

Po zajímavých místech v nejbližším okolí Botanické zahrady

Kratší stezka náročnějším terénem pouze pro pěší (dvě strmá stoupání po pěšinách s kamením, výmoly a kořeny a jeden sestup po vysokých schodech), cyklisté mají vjezd zakázaný. Na trase je dětské hřiště, několik laviček a pěkné vyhlídky. Trasu si lze ještě zkrátit (a vyhnout se tak jednomu stoupání i sestupu po schodech) a od 6. zastavení sejít podél potoka k autobusové zastávce MHD. Stezka je velmi dobře označená symbolem naučné stezky, tímto symbolem jsou značeny i všechny přístupové cesty ke stezce, což by možná mohlo být někdy trochu matoucí, ale správné orientaci napomáhají na všech zastaveních umístěné plánky s vyznačenou trasou.

Povodím Botiče

Delší stezka převážně rovinatým terénem podél potoka a přehrady, část kolem přehrady je průjezdná i s kočárkem. Stezku si lze snadno zkrátit. Na trase je občerstvení, lavičky i možnost koupání. Stezka se prolíná s NS Historií Hostivaře a s cyklostezkou Greenway Botič.
Texty jednotlivých zastavení stezky na těchto internetových stránkách se neshodují zcela s texty infopanelů v terénu, protože autoři pro webovou verzi poskytli obsažnější text Průvodce.

Prokopské údolí – Butovickým hradištěm

Krátká, fyzicky nenáročná stezka po lesní nezpevněné cestě a po luční pěšině nad skalami s krásnými výhledy do okolí. Lze ji projet i s kočárkem a cestou jsou četné lavičky. Z poslední zastávky je možné se vrátit zpět stejnou cestou, nebo sejít úzkou a strmou pěšinou (pro kočárek nesjízdnou) do údolí, kde je i možnost občerstvení, a pokračovat pak dál po žluté turistické značce do Klukovic, nebo po NS Údolím Dalejského potoka do Řeporyj nebo do Hlubočep.

Roztocký háj – Tiché údolí

Delší okružní stezka (se začátkem a koncem blízko sebe), prolíná se s Kyzlíkovou naučnou stezkou. Vede rozmanitým terénem - zahrádkářskou osadou, loukou, lesem, podél potoka, mezi skalami. Její větší část je rovinatá s prudším stoupáním na konci a lze ji projet s kočárkem s výjimkou odbočky na vyhlídku po úzké pěšince do strmého svahu, kterou je ale možné vynechat. Na trase je dětské hřiště a dřevěné kvízy, možnost občerstvení je jen na začátku a konci v Suchdole. V úseku od Únětického potoka k suchdolské kapličce souběh s „Kyzlíkovou stezkou“.

Údolím Dalejského potoka

Delší, fyzicky nenáročná stezka převážně po rovině údolím potoka a mezi skalami, místy lesem. Je vhodná i pro kočárek. Lavičky a dětská hřiště jsou až v Prokopském údolí (v druhé polovině stezky), občerstvení je na začátku, uprostřed a na konci trasy. Stezku lze kombinovat s naučnou stezkou Prokopské údolí - Butovickým hradištěm, nebo si naopak trasu zkrátit a na dvou místech odbočit k zastávkám MHD.

Vinořský park – Satalická obora

Kratší, fyzicky nenáročná a pestrá stezka rovinatým, místy někdy blátivým terénem. Stezku lze projet s kočárkem, na trase je dětské hřiště, infopanely jsou doplněny o různé kvízy a zajímavosti, na začátku a konci jsou lavičky. Ve Vinoři u 1. zastavení na tuto stezku volně navazuje NS Vinoř - Jenštejn, která má 1. zastavení společné s NS Vinořský park a všechna její další zastavení se nalézají také ještě ve Vinoři (poslední je asi 50 m severovýchodně od Cukrovarnického rybníku).

© 2017 Všechna práva vyhrazena | Vytvořila webnika.cz - Veronika Petříková